DOKUMENTY


Dokumenty regulujące pracę szkoły
Procedury obowiązujące
w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie
od 18 stycznia 2021r
- powrót do nauki stacjonarnej klas 1-3Organizacja zajęć – Czytaj   

Procedury obowiązujące w stołówce i kuchni – Czytaj  

Procedury obowiązujące w bibliotece – Czytaj 

Zasady korzystania z szatni – Czytaj   

Procedury obowiązujące w świetlicy – Czytaj   

Procedury obowiązujące podczas zajęć pozalekcyjnych – Czytaj  

Załącznik – plan wejść - Czytaj 


Procedury obowiązujące
w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie
od 1 września 2020r.1. Procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Szewnie- Czytaj

2. Procedury obowiązujące w świetlicy- Czytaj

3. Procedury obowiązujące w bibliotece- Czytaj
Egzamin ósmoklasisty 2020


Procedury obowiązujące podczas egzaminu 
ósmoklasisty
- Czytaj

Oświadczenie rodziców - Pobierz


Listy zdających w salach


Numery sal -  Czytaj 

Język polski- lista zdających w salach- Czytaj 


Matematyka- lista zdających w salach - Czytaj  

Język angielski- lista zdających w salach - Czytaj 


Język niemiecki- lista zdających w salach - Czytaj 


Procedury postępowania w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM


- Procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie w czasie epidemii Covid-19 - Czytaj

- Procedura na wypadek podejrzenia koronawirusa Czytaj
PRZEDSZKOLE

Procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Szewnie od 6 maja 2020r. w trakcie epidemii COVID-19 - CzytajKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Publicznego Przedszkola w Szewnie

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 - Pobierz

Oświadczenie 1 - Pobierz

Oświadczenie 2 - Pobierz
S Z K O Ł A

kl. 1-3

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 - Pobierz

Oświadczenie 1 - Pobierz

Oświadczenie 2 - Pobierz

Organizacja zajęć w klasach 1-3 - Czytaj

Procedury obowiązujące od 25 maja 2020r. kl.1-3 - Czytaj

kl. 4-8

Konsultacje:

Procedura organizacji konsultacji w kl.4-8 - Czytaj

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA - Pobierz

Oświadczenie 1 - Pobierz

Oświadczenie 2 - Pobierz
B I B L I O T E K A
    
Procedury obowiązujące w bibliotece
w trakcie epidemii COVID-19
- Czytaj


                   -  Warianty ubezpieczenia - Czytaj

     Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017

         

              -  Wybrany wariant - Czytaj
              -  Informacja - Czytaj
              -  Warunki ubezpieczenia - Czytaj

Program Współpracy z Rodzicami >>> Czytaj

Plan pracy szkoly>>> Czytaj

Wewnątrzszkolny program przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole >>> Czytaj/Pobierz

Wniosek - bezzwrotna pomoc finansowa >>> PobierzHarmonogram imprez i uroczystości >>> Czytaj

Harmonogram konkursów >>> Czytaj


Terminarz oceniania i klasyfikowania >>> Czytaj

                Terminy zebrań z Rodzicami >>> Czytaj                Zwolnienie ucznia z lekcji >>> Pobierz


  Prowadzenie:  zespół redakcyjny