PRZEDSZKOLE


aktualności

Kadra

Rada Rodziców

Rozkład dnia

Tablica ogłoszeń

Opłaty

Dane adresowe naszego przedszkola:
 

Telefon/fax – 41 265 60 70

Adres email–sekretariat  zspszewna@wp.pl

Adres email – dyrektor - turczek02@wp.pl

Adres strony internetowej – www.szewnasp.hekko.pl   


Motto przedszkola:

"POZWALAMY ROZWIJAĆ SIĘ KAŻDEMU DZIECKU SWOIM TEMPEM"

 

Działania wychowawczo-dydaktyczne przedszkola są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.Publiczne Przedszkole w Szewnie pracuje w godz. 6.00 - 16.00

 

Obejmuje IV oddziały wiekowe:

I oddział      - dzieci 3 l  

II oddział    - dzieci 4 l 

III oddział   - dzieci 5l  

IV oddział    - dzieci 6l  

 

Kadra pedagogiczna:

Monika Kolasa oraz Izabela Rojek – dzieci 3 l

Marzena Kazimierska  -  dzieci 5 l 

Ewelina Rybusińska – dzieci 4 l

Danuta Bańda – „0”

 

 

 

Dzieci zapewnione mają całodzienne wyżywienie: śniadanie i dwudaniowy obiad przygotowany przez stołówkę szkolną.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Chcemy, aby nasze dzieci:

- były świadome własnych praw

- były odważne i miały poczucie własnej wartości

- były otwarte na innych i tolerancyjne

- miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

- umiały zadawać pytania i były otwarte na pomoc

- umiały współdziałać z innymi i dzielić się zadaniami

- były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji

- miały jasność co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

- były szczęśliwe z tego kim są i gdzie są

- umiały marzyć i realizować plany

 


Przedszkolakom oferujemy dodatkowe zajęcia, które odbywają się w godzinach pracy przedszkola:


1.Język angielski
2.Rytmika

 3.Zajęcia plastyczne
4.Zajęcia teatralne

5.Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

6.Zajęcia logopedyczne

 

 


Przedszkole wyposażone jest w tablicę multimedialną.

W przedszkolu odbywają się zajęcia otwarte dla rodziców, które cieszą się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją.
Oferujemy rodzicom: współudział w życiu przedszkola, zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców z ich czynnym udziałem, wystawy prac plastycznych dzieci, fachową literaturę z przedszkolnej biblioteki.

Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw, wyposażony w nowoczesne urządzenia.Organizujemy ciekawe zajęcia oraz imprezy zgodne z kalendarzem przedszkolnym.


Proponujemy swoim wychowankom bogatą ofertę edukacyjną i wesołą zabawę!!!


  Prowadzenie:  zespół redakcyjny