ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIAkrólik


Od godz. 6.00 do godz. 8.30

 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy swobodne
 • Rozmowy indywidualne
 • Zabawa ruchowa 


Od godz. 8.30 do godz. 9.00
 • Prace porządkowe i pielęgnacyjne
 • Ćwiczenia poranne

Od godz. 9.00 do godz. 9.30

 • Śniadanie


Od godz. 9.30 do godz. 10.30

 • Zajęcia o charakterze nauczającym z przerwą na zabawę ruchową
 • Ćwiczenia gimnastyczneOd godz. 10.30 do godz. 11.50

 • Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu
Od godz. 11.50 do godz. 12.00

 • Przygotowanie do obiadu
Od godz. 12.00 do godz. 12.30

 • Obiad

Od godz. 12.30 do godz. 13.30

 • Odpoczynek
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę
 • Oglądanie bajek z kaset videoOd godz. 13.30 do godz. 15.30

 • Zabawy zorganizowane i swobodne
 • Praca indywidualna
 • Zabawy na powietrzu
Od godz. 15.30 do godz. 16.00

 • Rozchodzenie się dzieci
                                         

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny