OPŁATY

pszczółkaO P Ł A T Y


Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 8:00 - 13:00

jest bezpłatny !

Każda godzina pobytu dziecka ponad program - 1,00zł.

Stawka żywieniowa - 4zł.

Wyprawka na cały rok szkolny - 120zł.




                                           

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny