Wydarzenia

   powrót

Samorządność w ZSP w Szewnie

Zespół Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Szewnie jest przeświadczony o tym, że do dobrej organizacji pracy w szkole należy współpraca Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów. Od kilku lat ta współpraca opiera się na partnerskim podejściu do ucznia. Pomysły dzieci na szkołę są bazą do tworzenia i modyfikowania programu działania Samorządu Uczniowskiego. Służy temu wprowadzone w szkole Forum Wyrazu (ściana, na której uczniowie mogą wypowiadać się na poruszane zagadnienia) oraz skrzynka mailowa Samorządu Uczniowskiego (su.zspszewna@gmail.com). Nauczyciele dopingują uczniów, aby byli oni partnerami i współtwórcami życia szkolnego. Dużą rolę pełni tu świadomość uczniów o tym, że ich pomysły i praca na rzecz szkoły są uwidoczniane i doceniane. Udaje się to osiągać poprzez: demokratyczne wybory członków Samorządu Uczniowskiego, rozliczanie przewodniczących SU ze złożonych obietnic wyborczych, comiesięczne spotkania całego SU, uświadamianie uczniom, że każdy z nich jest samorządem, angażowanie jak największej liczby dzieci do działania poprzez zapraszanie ich na spotkania SU.
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panie Anna Stachurska, Karina Wójcik, Katarzyna Mazan i Marta Łukasik
wraz z uczniami przeprowadzili i uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach (w roku szkolnym 2016/17 było ich 19) tj.: akcje charytatywne (np. zbiórka na fundację pomagającą dzieciom niedosłyszącym, adopcja wilka w ramach programu WWF), ekologiczne (np. zbiórka makulatury), imprezy i apele szkole (np. Szkolny Mam Talent, Dzień Nauczyciela) i lokalne (np. Dzień Kobiet), akcje szkolne (np. Dzień Szalonego Ubioru i Fryzury, dyżury uczniów z nauczycielem, logo klasy), dyskoteki. Wszystkie te działania wymagały podsumowania i nagrodzenia najbardziej prężnych uczniów. Dlatego na zakończenie roku szkolnego przygotowano spotkanie podsumowujące prace SU, które bazowało na przedstawieniu sukcesów, ale także porażek, na bazie których wyciągnięto wnioski z dotychczasowych działań. Podczas spotkania przeprowadzono ewaluację pracy uzyskując rekomendacje i pomysły na kolejny rok pracy. Nagrodzono uczniów, którzy wzięli udział w zbiórce makulatury i tych, którzy dyżurowali z nauczycielami. Zaprezentowano także filmik o szkole, który zgodnie ze swoją obietnicą wyborczą nakręciła i zmontowała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Nela Wójcik. Opiekunki SU podkreślają, że są bardzo dumne ze swoich podopiecznych i widzą, że praca dla szkoły sprawia im i uczniom wiele satysfakcji.