Propozycja cenowa styczeń 2018r.                         BIP 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na bezpośrednią dostawę artykułów chemicznych.
- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

                              
                           Propozycja cenowa styczeń 2018r.                         BIP 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na bezpośrednią dostawę materiałów biurowych i papierniczych.
- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz 
Propozycja cenowa listopad 2017r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na bezpośrednią dostawę wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz


Propozycja cenowa październik2017r.


Zapraszenie do złożenia ofert cenowych: ,, Dostawa produktów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych  Szewnie w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. ”- pobierz


Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Propozycja cenowa wrzesień 2017r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej- pomoce dydaktyczne- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierzPropozycja cenowa 2017r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej- pomoce dydaktyczne- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Zapytanie ofertowe 2016r.


Informacja o wyniku zapytania ofertowego - pobierzZapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz