Zapisy do szkoły

Dyrekcja

Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

serdecznie zaprasza

Rodziców
do zapisów dzieci do  przedszkola i do klasy pierwszej, 

które odbędą się

do 31 marca 2015r.  - wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w  zakładce - 

Deklaracje, rekrutacja

 WIZJA SZKOŁY                                                                                                                                                                               Pozwólmy każdemu dziecku  rozwijać się jego własnym rytmem.        

 Zgodnie z wizją zapewniamy opiekę, wyrównujemy szanse i rozwijamy zainteresowania.

 

Aby spełnić Państwa oczekiwania, stworzyliśmy szkołę przyjazną dzieciom i ich rodzicom.
 

Wyróżniamy się bogatą ofertą edukacyjną dla Państwa dzieci. W klasach pod czujnym okiem fachowców znajdą one u nas wszystko to, czego potrzeba na tym etapie kształcenia.
 

Zapewniamy opiekę specjalistów: pedagoga, logopedy, nauczycieli prowadzących zajęcia z reedukacji i korekcyjno - kompensacyjne.

Wyrównujemy szanse dzieci na indywidualnych i grupowych zajęciach wyrównawczych, reedukacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęciach logopedycznych.


Rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.
Już od klasy I oferujemy zajęcia kół: plastycznego, teatralnego oraz zajęcia komputerowe.
Od klasy IV Państwa dziecko może brać udział w zajęciach kół: polonistycznego, matematycznego, języka angielskiego, przyrodniczego, informatycznego, teatralnego, plastycznego, muzycznego, folklorystycznego, tanecznego, origami  i w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.


Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej w godzinach 700– 1530
( Jeżeli będzie potrzeba, dostosujemy pracę do potrzeb rodziców.)

oraz możliwość spożycia smacznych obiadów w stołówce szkolnej.


W szkole nie ma zmianowości. 

Lekcje dla wszystkich klas rozpoczynają się o godz. 7.55


     Prowadzenie:  zespół redakcyjny