S P R A W D Z I A N Y S P R A W D Z I A N Y


KLASA              JĘZYK POLSKI  MATEMATYKA
4           SPRAWDZIAN  1        SPRAWDZIAN  1          
5                             SPRAWDZIAN  1                                  SPRAWDZIAN  1  
6                         SPRAWDZIAN 1               SPRAWDZIAN 1

SPRAWDZIAN 2

SPRAWDZIAN 3                     
                 
U W A G A
Przedstawiamy zadania z OKE w Łodzi przygotowujące klasy szóste do sprawdzianu.

Rozumowanie,

Rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce,  Prowadzenie:  zespół redakcyjny