PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

klasa 1

 

klasa 2

pobierz

klasa 3

pobierz 

j. angielski kl. 1-3

pobierz

zajęcia techniczne kl. 4

         

religia kl.1

religia kl.2

religia kl.4

religia kl.6

      pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

 j. angielski kl. 4-6

         
           j. angielski kl. 4

pobierz 

pobierz 

 j. polski kl. 4-6

 pobierz

j. niemiecki kl. 4-6 

pobierz 

 matematyka kl. 6 b

 pobierz

 

zajęcia komputerowe

pobierz kl 1

plastyka kl. 1-3 

pobierz 

 plastyka kl. 4-6

pobierz 

 muzyka kl. 4-5

muzyka kl. 6

pobierz 

pobierz 

 muzyka kl.1-3

pobierz 

historia i społeczeństwo 

 pobierz kl.4-5

 pobierz kl. 6

matematyka 

pobierz kl 4

pobierz kl 5

pobierz kl 6a

 

 wychowanie fizyczne kl. 4-6

pobierz 

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny