Wydarzenia

   powrót

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Szewnie

8 października 2020r. w szewnieńskiej podstawówce odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku, z wiadomych względów, odbyły się one w zmienionej formie. Uczniowie, którzy zostali wybrani za przedstawicieli swoich klas wykonywali plakaty wyborcze w formie elektronicznej i przesyłali na mail Samorządu. Opiekunki SU stworzyły padlet, na którym zamieszczono plakaty wyborcze kandydatów. Podczas lekcji wychowawczej klasy mogły zapoznać się z obietnicami swoich koleżanek i kolegów i wybrać Przewodniczącą/ Przewodniczącego. W wyborach kandydowali przedstawiciele klas czwartych, a więc szczególne gratulacje za decyzję o chęci współdecydowania o życiu szkolnym w tak młodym wieku. Wśród 10 kandydatów znaleźli się: Kacper Brodawka (6b), Sebastian Deroń (7a), Julia Gajewska (8b), Aleksandra Kwiatkowska (7c), Jakub Reszka (5a), Julia Salamon (7b), Izabela Sieniek (4b), Julia Sitarska (6a), Hubert Wrona (4a), Laura Wrona (8c). Głosy były bardzo wyrównane, a o końcowym wyniku zadecydowało głosowanie on-line nauczycieli. Ostatecznie przewodniczącą została Julia Gajewska, a jej zastępcami ex. Julia Salamon oraz Jakub Reszka. Pozostali kandydaci tworzą w szkole Radę Samorządu Uczniowskiego, której zadaniem jest wspieranie przewodniczących w wypełnianiu zadań i złożonych obietnic. Trudny czas dla życia szkolnego, więc przed młodzieżą stoi trudne zadanie. Opiekunkami SU w Szewnie są panie Anna Stachurska, Katarzyna Mazan oraz Karina Wójcik.