Wydarzenia

   powrót

„CoolArtyści” w naszej szkole. Piosenkarze, malarze, tancerze, aktorzy, statyści… To są właśnie Coolartysci!!!

„COOLARTYŚCI” to nazwa grupy, kółka artystycznego prowadzonego w ZSP w Szewnie, utworzonego przez panie Ewelinę Barańską i Monikę Salamon.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 5 pragnących rozwijać swoje zamiłowania, zainteresowania i pasje.

Oto główny skład grupy:
Lena Baran, Lena Buba, Klaudia Jedlikowska, Małgorzata Kosiarz, Karol Kowalski, Julia Kucharska, Filip Ostoiński, Agata Wójcik, Sandra Szczytowska, Judyta Żelazowska, Piotr Żułtek, Rafał Żelazowski.

Do głównego składu artystów dołączają też inni uczniowie, np. podczas Wieczoru wigilijnego wystąpiło ponad 50 uczniów!
Celem działalności kółka artystycznego jest wzbogacanie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych. Pozwala uczniom wzbogacać wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy. Kontakt ze sztuką w naturalny sposób wzbogaca wiedzę dotyczącą relacji społecznych.
Uczniowie systematycznie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Dzieci wykonują wiele prac plastycznych związanych z daną tematyką, z aktualną porą roku, elementy dekoracyjne na użytek szkolny, przygotowują się do przedstawień teatralnych, wystąpień przed publicznością uczniowską i nie tylko.
Ważnym wydarzeniem w pracy „Coolartystów” był „Wieczór wigilijny”, który odbył się w naszej szkole 13.12.2019r. Przedstawienie skierowane było dla społeczności lokalnej. Młodzi aktorzy deklamowali teksty dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, historii kolędy, tradycji bożonarodzeniowych na tle akompaniamentu gitarowego. Śpiewali również kolędy i pastorałki.
Poprzez udział w powyższych zajęciach dzieci mają możliwość wyrazić siebie, swoje uczucia i stany emocjonalne jak również oswoić się z lękami, nieśmiałością i przezwyciężaniem, pokonywaniem trudności. Kształcą swoje twórcze podejście do zadań, potrafią dokonać samooceny, która wpływa na nastrój oraz wywiera silny wpływ na pewien zakres zachowań osobistych i społecznych.

„Sztuka pozwala dotknąć tego, co niedotykalne.
Zmierzyć się z tym, co niemierzalne.
Zobaczyć to, co ukryte głęboko w nas…”/