Wydarzenia

   powrót

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych w Polsce w dniach 21 – 25 sierpnia 2017 roku wzięła udział w projekcie organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności korzystając z Inicjatywy w zakresie edukacji pt. „Projektor”. Jest to program, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu grupy studentów-wolontariuszy (2-3 osoby) realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. Są one prowadzone w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie.

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności; mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne lub lingwistyczne. Poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule. Do naszej szkoły przybyły 2 wolontariuszki, które poprowadziły ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne w języku angielskim dla 20 uczniów. Uczniowie mieli doskonałą okazję szlifowania języka obcego w praktyce przez 5 godzin dziennie na terenie szkoły. Szeroki wachlarz zabaw obejmujący wszystkie dziedziny życia był świetną okazją do wykorzystania bogatego słownictwa w naturalnych warunkach komunikacji w języku angielskim. Wolontariuszki doceniły wysokie opanowanie języka angielskiego naszych wychowanków podkreślając wysoki poziom.