Wydarzenia

   powrót

Zespół Szkół Publicznych wśród nagrodzonych w konkursie „Lubię ćwiczyć na WF-ie”

30 marca 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowy dzień – podsumowanie konkursu „Lubię ćwiczyć na WF-ie” ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Sportu i Turystyki „Stop zwolnieniom z WF-u”. Celem konkursu było wyłonienie placówek oświatowych o najwyższym wskaźniku uczniów ćwiczących na zajęciach wychowania fizycznego. Zespół Szkół Publicznych w Szewnie znalazł się w gronie laureatów tej nagrody. Konkurs zorganizowany został przez Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Pacelta oraz Stowarzyszenie „Forum Młodego Ostrowca”.