Wydarzenia

   powrót

Wiosenne śniadanie

O tym, że śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem wie każdy, nie każdy jednak je przygotowuje i zjada. Dlatego uczniowie klasy Ia realizując sugestie rodziców dnia 6.03.2015 roku przygotowali wspólne wiosenne śniadanie.

Na początku uczniowie odbyli pogadankę na temat znaczenia śniadania, produktów, z których powinno się składać. Okazało się, że mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Następnym etapem była pomoc rodziców w przygotowaniu produktów koniecznych do sporządzenia śniadania oraz wyposażenie uczniów w odpowiednie akcesoria i garderobę. Dzieci ubrane w fartuszki, nakrycia głowy samodzielnie komponowały własne kanapki, pokazując swoją pomysłowość.

Uwieńczeniem zadania była wspólna konsumpcja wiosennego śniadania. Na stole dominowały bowiem kolory wiosny, które pobudzały apetyt dzieci. Okazało się, że wielu uczniów przezwyciężyło własne uprzedzenia do niektórych warzyw. Wspólnie z uczniami wiosenne śniadanie przygotowywała również wychowawczyni Elżbieta Oszczypała i rodzice Pani Izabela Mazur oraz Pani Agnieszka Książka.