Wydarzenia

   powrót

Naszym świętokrzyskim szlakiem…

Dzień 2 października 2014r. na długo pozostanie w najdalszych zakątkach uczniowskich umysłów, ponieważ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wychowanków i ich rodziców nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie zorganizowali wspaniałą eskapadę po uroczej Ziemi Świętokrzyskiej, której główny punkt odniesienia stanowiły meandry górskich szlaków.

Ta fascynująca wyprawa rozpoczęła się u podnóża Łysicy, czyli od miejscowości Święta Katarzyna, do której przyjechała autokarem sześćdziesięcioosobowa pielgrzymka uczniów. Zwartym krokiem, z wypiekami na twarzyrozpoczęła ona swoje zmagania z wytrzymałością fizyczną, wędrując na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Kolejnym punktem jej wojażowania był spacer szlakiem czerwonym na Święty Krzyż i zwiedzanie Bazyliki Mniejszej- klasztoru Misjonarzy Oblatów, co stało się okazją do cichej, indywidualnej modlitwy. Ostatni element owejniecodziennejwyprawy obejmowałoCentrum Historyczno-Archeologiczne w Nowej Słupi, gdzie wszyscy jej uczestnicy wzięli udział w ciekawych warsztatach poświęconych dawnym tradycjom hutniczymnaszego regionu.

Kres tej niezwykłej podróży do preludium tradycji świętokrzyskiej stanowiło ognisko z pieczeniem kiełbasek połączone z grami i zabawami w stylu antycznym.

Rajd okazał się wyjątkowym przeżyciem, ponieważ był zarówno próbą wytrzymałości fizycznej, jak i ogromnym zastrzykiem wielu emocji, dzięki którym każdy jego uczestnik wrócił z gigantycznym bagażem nowych doświadczeń stanowiących najlepszą receptę dla rozwijania duchowej dojrzałości.