Wydarzenia

   powrót

Hallo, wie geht’s?

Dzień Języka Niemieckiego stał się w SP w Szewnie imprezą cykliczną od roku 2006. Chcemy propagować naukę języków obcych, a w naszej szkole uczniowie uczą się języka niemieckiego jako drugiego w klasach IV-VI.

Za naukę j. angielskiego od przedszkola szkoła zyskała certyfikat ELL (w dziedzinie innowacyjności w uczeniu i nauczaniu języków obcych). Wysoki poziom nauczania języka chcemy także utrzymać w dziedzinie germanistyki i przełamywać stereotypy z nią związane. W tym roku szkolnym impreza odbyła się pod hasłem „Hallo, wie geht’s?” (Cześć, co słychać?) zachęcającym do nawiązania dialogu z obcokrajowcem. Zależy nam, żeby również trzecioklasiści, którzy dopiero rozpoczną naukę niemieckiego przekonali się, że taki wilk straszny jak go malują.

Specjalnie dla nich i dla uczniów klas IV-VI członkowie koła języka niemieckiego„DeutschlandJa” przygotowali program artystyczny. Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze w języku niemieckim. Prezentacja multimedialna ułatwiała zrozumienie tekstów. Wyświetlono także bajkę pt. „Kopciuszek”, którą członkowie koła przygotowali do ogólnopolskiego konkursu. Uczniowie klas III mieli tez okazję wykazać się wiedzą na temat flag krajów niemieckojęzycznych i trzeba się przyznać, że doskonale się orientują. Kulminacyjnym punktem przedstawienia było rozdanie nagród w konkursach, które przeprowadzono w naszej szkole. Nagrody wręczane w konkursie pozyskała pani Karina Wójcik od wydawnictwa PWN, które prowadzi program promocji języków obcych. A oto wyniki konkursów:W kategorii klas IV

Magda Cebula I miejsce

Amelia Gałucha II miejsce

Zuzanna Iżak III miejsce

Martyna Ziółkowska wyróżnienie

Paulina Zielińska wyróżnienie

Mateusz Wójcik wyróżnienie

Zuzanna Wójcik wyróżnienie

Klaudia Gierczak wyróżnienie

Paulina Hyc wyróżnienieW kategorii klas V

Natalia Gajewska I miejsce

Sylwia Boroń II miejsce

Aleksandra Kuśmierz II miejsce

Hubert Krajeński III miejsce

Klaudia Rdzanek wyróżnienieW kategorii klas VI

Paweł Suswał I miejsce

Weronika Kasprzyk II miejsce

Krystian Andryka II miejsce

Zofia Mikołajczak III miejsce

Julia Kochan wyróznienie

Mikołaj Lasocki wyróżnienie

Mikołaj Zelga wyróżnienieKonkurs gazetowy „Etwas Spaβ”

Sylwia Boroń I miejsce

Natalia Deroń I miejsce

Wiktoria Lipa II miejsce

Klaudia Rdzanek II miejsce

Norbert Grabowski III miejsce