Wydarzenia

   powrót

Mój region w Unii Europejskiej

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Mój region w Unii Europejskiej” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Pani Aneta Kasprzyk opracowała autorski scenariusz lekcji z zakresu edukacji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat korzyści, jakie przynosi realizacja projektów unijnych dla lokalnej społeczności, który zdobył nagrodę w postaci kompletu multimedialnych atlasów świata.