Wydarzenia

   powrót

Ratujemy i Uczymy Ratować

Od ubiegłego roku szkolnego, pod patronatem Fundacji WOŚP, realizowany jest w naszej szkole Ogólnopolski Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Celem programu jest zapoznanie uczniów z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w nich umiejętności prawidłowego zachowania się w obliczu zagrożenia życia drugiego człowieka .
Dzieci uczestniczą w zajęciach, podczas których, po części teoretycznej przystępują do części praktycznej. Przedstawiają kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, według poznanego wcześniej schematu. Każdy uczeń może pod okiem nauczyciela, praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie.
Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w książki, fantomy, film animowany, lekcje są przeprowadzane w ciekawy sposób.
Pamiętajmy, że "gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielić pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!".