Wydarzenia

   powrót

II Tydzień Wychowania

W dniach 16 – 22 września 2012r. przeżywaliśmy w naszej szkole wyjątkowy Tydzień. Był to II Tydzień Wychowania. Towarzyszyło nam hasło: Wychowywać – ale jak? Wychowywać do pełni człowieczeństwa. Każdy miał możliwość zaczerpnięcia z bogactwa tych dni.
Uczniowie na lekcjach wychowawczych zapoznali się z osobami – autorytetami we współczesnym świecie.Wspólnie z wychowawcami opracowali kodeksy zachowania, w których zawarli najważniejsze normy postępowania w szkole. Chętnie wzięli także udział w konkursie „Mój autorytet” przedstawiając plastycznie osoby, które wyjątkowo cenią i szanują.
20 września miało miejsce spotkanie dla rodziców, podczas którego pani dyrektor Małgorzata Turczyńska podzieliła się osobistym doświadczeniem na temat kształtowania właściwych relacji w kontakcie z wychowankiem, pani Joanna Kochan podjęła refleksję na temat: Wychowywać…ale jak? Jak radzić sobie z trudnościami w wychowaniu?, a s. Małgorzata Kalicińska wygłosiła referat: Wychowywać do pełni człowieczeństwa – wychowanie integralne.Cieszymy się, że ten wyjątkowy Tydzień przyczynił się do ożywienia współpracy środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i parafii.