Wydarzenia

   powrót

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

„Szkoła to miejsce najdziwniejsze, które z lat upływem staje się piękniejsze.”

28 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów z klas VI. O godzinie 16.30 rodzice, nauczyciele i uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej. Szóstoklasiści zaprezentowali zgromadzonym montaż słowno - muzyczny przygotowany pod opieką pań: Katarzyny Sobczyk i Doroty Stępień. Pani Dyrektor Małgorzata Turczyńska rozdała świadectwa i nagrody uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Podziękowania za duży wkład pracy na rzecz szkoły otrzymali również rodzice naszych absolwentów. Uczennica Emilia Reczko osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole - 6.0, za co otrzymała NAGRODĘ DREKTORA.

Natomiast 29 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011 / 2012 dla dzieci z klas 0 - V . Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem i nagrody za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy wspomagają działania szkoły. Następnie dzieci udały się do klas, gdzie rozdane zostały pozostałe świadectwa i nastąpiło pożegnanie z nauczycielami na dwa miesiące.