Wydarzenia

   powrót

Tydzień Wychowania

W dniach 12 – 18 września 2011r. obchodziliśmy w naszej szkole I Tydzień Wychowania. W myśl hasła: WSZYSCY ZACZNIJMY WYCHOWYWAĆ nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły, rodzice oraz przedstawiciele Kościoła wspólnie pochylali się nad tą priorytetową – szczególnie w naszych czasach – tematyką.
Uczniowie na lekcjach wychowawczych zapoznali się z osobami – drogowskazami we współczesnym świecie. Niekwestionowanym autorytetem okazał się bł. Jan Paweł II. Wspólnie z wychowawcami uczniowie opracowali kodeksy zachowania, w których zawarli najważniejsze normy postępowania w szkole. Wiele radości sprawiło rodzicom i dzieciom wspólne spotkanie, które odbyło się 14 września na sali gimnastycznej.
Pani Katarzyna Tkaczyk poprowadziła zajęcia z aerobicu i strechtingu przy muzyce. Natomiast 15 września miało miejsce spotkanie dla rodziców, podczas którego zostały wygłoszone referaty o roli wychowania. Pan Tomasz Rzepka podjął refleksję nad tym, czy wychowanie jest głównym zadaniem szkoły czy domu rodzinnego, pani Alina Adamska zaprezentowała Dekalog Wychowawcy a s. Małgorzata Kalicińska przybliżyła rolę wartości chrześcijańskich w wychowaniu dziecka.