Wydarzenia

   powrót

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

23 października 2010r. odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przyjmowanie pierwszaków do społeczności szkolnej było ważnym wydarzeniem dla dzieci, ich rodziców i wychowawców.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły oraz przemówienia dyrektor szkoły, pani Małgorzaty Turczyńskiej. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Zając zaprosiła pierwszaków do szkolnej rodziny uczniów.

Pierwszoklasiści złożyli na sztandar szkoły uroczystą przysięgę. Obiecali dbać o dobre imię szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć i okazywać szacunek rówieśnikom i dorosłym.

Następnie pani dyrektor, symbolicznym piórem, pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych pod kierunkiem swoich wychowawczyń: Renaty Miśkiewicz i Doroty Lasek. Po uroczystości wszyscy spotkali się w salach lekcyjnych na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.