Wydarzenia

   powrót

Dyskoteka

21 października 2010r. Samorząd Uczniowski zorganizował pierwszą w roku szkolnym 2010/2011 dyskotekę.
Na kilka godzin szkołę wypełniły dźwięki porywającej do tańca muzyki. Błyskające światła, skoczne rytmy, beztroska zabawa - to najlepsze słowa opisujące atmosferę tego wieczoru. W trakcie dyskoteki odbył się konkurs tańca, przygotowany przez Natalię Zając-przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
Wszyscy świetnie się bawili, a o dziewiętnastej nikomu nie chciało się tak "wcześnie" wracać do domu.