UNICEF


Ruk szkolny 2015/2016

Mali uczniowie idą do szkoły


Bezpieczny uczeń – spotkanie z policjantką

Mieszkam na wsi i jestem bezpieczny


UMali uczniowie idą do szkoły

Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w projekcie edukacyjnym UNICEF, tym razem pod hasłem „Mali uczniowie idą do szkoły”. 

Przez tego typu przedsięwzięcia nasi wychowankowie kształtują w sobie zarówno empatię, jak i świadomość internacjonalistyczną.Celowość wdrażania ich w tego typu projekty to okazja do zapoznania z sytuacją dzieci z krajów rozwijających się, tym razem z Mali, wśród których mogą odnaleźć swoich rówieśników.

Specjalnie przygotowane materiały, w tym prezentacje i filmy, umożliwiły przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których uczniowie zrozumieli, na czym polegają problemy mieszkańców z innych zakątków świata, ale przede wszystkim dowiedzieli się, żemogą im zaradzić, wystarczy tylko inicjatywa. To, w jaki sposób potrafią ją przejąć udowodnili podczas drugiego elementu projektu obejmującego przygotowanie książek.Wszystkie książeczkowe dzieła wykonane przez naszych uczniów zostały zaprezentowane podczas szkolnej wystawy.Zorganizowano również kiermasz, który był okazją do zakupu wybranegoczytadła przez rodziców, dzieci, nauczycieli.W ten oto prosty sposób przekazaliśmy darowiznę na edukację dzieci w Mali. Zebrane pieniądze w kwocie 200 złotych zostały przekazane na konto UNICEF.


Od stycznia  2012 roku  szkoła należy do klubu szkół UNICEF,  a koordynatorem klubu szkolnego jest Anna Orzech-Kunysz. Szkoła nasza zyskała prawo do używania logo Klubu Szkół UNICEF, które widnieje na naszej stronie internetowej.

Celem Klubu jest:

- Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

- Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,

-   Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,                          

-Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!”. Projekt jest wspierany przez Światowa Organizację Zdrowia oraz objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

  • Jak dbać o własne bezpieczeństwo,
  • Jak unikać sytuacji ryzykownych,
  • Jak poradzić sobie w sytuacjach, gdy dojdzie do wypadku.

W ramach projektu „Baw się i bądź bezpieczny!” przewidziane są następujące działania:

  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w oparciu o dostarczone przez UNICEF materiały dydaktyczne.
  • Włączenie opiekunów dzieci w edukację na temat bezpieczeństwarodzice są zarówno źródłem wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania jak i wzorem postępowania.
  • Zaangażowanie władz lokalnych w zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.*****************************************************************

Bezpieczny uczeń – spotkanie z policjantką

Dnia 23 kwietnia 2012 r., w ramach realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny” gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawiciela policji sierżant Barbarę Czępińską. Uczniowie klas 0- VI wysłuchali pogadanki na temat zachowywania przez nich podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Jest to teraz szczególnie ważny temat, gdyż piękna pogoda i zbliżające się wakacje zachęcają do aktywnego wypoczynku. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, jak należy zachować się podczas jazdy rowerem, w jakich miejscach przechodzić przez jezdnię i w jaki sposób bezpiecznie podróżować samochodem. Aby nie dochodziło do wypadków należy zachować bezwzględna ostrożność i upominać innych jeżeli stwarzają zagrożenie na drodze.

1

 

Mieszkam na wsi i jestem bezpieczny

 

16 maja 2012 roku w naszej szkole odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa na wsi, którą przeprowadził starszy inspektor Stanisław Golmento pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. W spotkaniu, które zostało zorganizowane w ramach  projektu edukacyjnego UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny” uczestniczyły dzieci klas 0 – VI. Zajęcia poświecone były bezpieczeństwu dzieci na wsi  oraz zasadom bezpiecznego udziału w pracach rodzinnego gospodarstwa wiejskiego. Pan inspektor poprowadził nietuzinkowe zajęcia. Pogadanka urozmaicona została pokazem filmów edukacyjnych oraz nagrodami dla uczniów. Uczniowie bardzo ochoczo odpowiadali na zadawane pytania, a ilość przyznanych nagród świadczy o dobrej wiedzy jaką dysponują nasi uczniowie. Spędzanie czasu na wsi podczas wakacji nie jest tylko dobrą zabawą. Wiąże się to także z niebezpieczeństwami jakie niosą np. urządzenia gospodarcze czy domowe. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni panu inspektorowi, że w tak obrazowy sposób przekazał naszym uczniom wiedzę, która może uratować ich zdrowie, a nawet życie.2  Prowadzenie:  zespół redakcyjny