SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU


Nasza szkoła posiada 

prestiżowy certyfikat  

SZKOŁY BEZPIECZNEGO INTERNETU

BEZPIECZNY INTERNET - APEL
2010-05-6


6 maja 2010r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali na apelu scenki rodzajowe ukazujące, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z
komputera i Internetu.internet
in

Konkurs plastyczny BEZPIECZNY INTERNET
2010-04-2626 kwietnia 2010 r. odbył się konkurs plastyczny BEZPIECZNY INTERNET. Prace konkursowe możemy oglądać w NASZEJ GALERII.

komkurs

konkursSPOTKANIE Z POLICJANTEM

2010-02-2424 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św., który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w Internecie.Bezpieczne korzystanie z Internetu
01.02.2010 – 12.02.2010

W dniach 01.02.2010 – 12.02.2010 dzieci z klas IV – VI na lekcjach informatyki zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Omówione zostały różnorodne zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu. Wykorzystano do tego prezentację multimedialną. 

Spotkania dla rodziców
2010-01-15
Dziś odbyły się spotkania profilaktyczne dla rodziców związane z  tematyką Bezpiecznego Internetu .spotkanie


Program profilaktyczny

„Klikaj na zdrowie”

2010-01-10


Możliwości jakie daje komputer i Internet stały się ważnym elementem codziennego życia. 
Dzieci spędzają coraz więcej czasu grając w gry komputerowe czy surfując w Sieci. Czas                                     spędzony przy komputerze często zastępuje czas aktywnego wypoczynku, chętniej grają w wirtualne gry niż w drużynowe gry na szkolnym boisku czy przydomowym podwórku. Z takich zachowań wynika wiele niebezpiecznych dla zdrowia skutków. Najważniejsze z nich, to:

·         Wady postawy

·         Uszkodzenia wzroku

·         Nadwaga i otyłość

·         Mała sprawność fizyczna

·         Osłabienie więzi społecznych

·         Niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu

·         Uzależnienie od gier komputerowych i surfowania w Sieci.

 

W celu zniwelowania tych skutków należy podjąć działania profilaktyczne, które pozwolą rozpowszechnić wiedzę o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu. Współpraca rodziców i nauczycieli pozwoli uchronić dzieci przed zagrożeniami.

Program profilaktyczny „Klikaj na zdrowie” skierowany jest do dzieci, nauczycieli, rodziców i opiekunów.

 

UZASADNIENIE

 

Technologia informatyczna choć jest nieodzowna, to niewłaściwie wykorzystywana może prowadzić do wielu zagrożeń pochodzących z zewnątrz (Internet) oraz wynikających ze zbyt długiego korzystania z komputera.

Dzieci są narażone na niewłaściwe dla nich treści, zaś atrakcyjność gier i programów komputerowych powoduje, że czas spędzony przy komputerze jest coraz dłuższy. Zbyt długie pozostawanie w pozycji siedzącej i ograniczanie  czynnego wypoczynku może skutkować problemami, które zaważą na życiu dzieci, takimi jak: wady postawy, nadwaga, uzależnienia.

Należy więc uświadomić te zagrożenia zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, aby można było w porę zapobiec powstaniu zagrożeń.

 

 

 

CELE PROGRAMU

 

Cele ogólne:

·         Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania komputera; 

·         Zapobieganie skutkom zbyt długiej pracy z komputerem;

·         Zapoznanie z zasadami BHP podczas pracy z komputerem;

·         Zachęcanie do rozwijania zainteresowań innych niż informatyka, zwłaszcza związanych z czynnym wypoczynkiem.

Cele szczegółowe:

·         Kształtowanie nawyku bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu;

·         Kształtowanie nawyku zachowania właściwej postawy ciała podczas pracy z komputerem;

·         Zwiększenie świadomości rodziców o zagrożeniach jakie niesie niewłaściwe korzystanie z komputera.

 

METODY PRACY

 

·         Metody podające

·         Metody aktywizujące

·         Metody wpływu sytuacyjnego

 

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

 

·         Przeprowadzenie lekcji informatyki o zasadach bezpiecznego korzystania z komputera;

·         Utworzenie wystawki prac dzieci o właściwym korzystaniu z komputera;

·         Prace pisemne dzieci o bezpieczeństwie w Internecie;

·         Przygotowanie i przedstawienie apelu o bezpiecznym użytkowaniu komputera.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

 

·         Świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera;

·         Umiejętność rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji, wyboru właściwych zachowań;

·         Właściwy dobór sposobu spędzania wolnego czasu zgodnie z propagowanym stylem życia;

·   Zwiększenie świadomości rodziców o zagrożeniach wynikających z nadmiernego korzystania z komputera.

 

 

Harmonogram działań:

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

1.

Lekcje informatyki „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”

Przeprowadzenie lekcji informatycznych w klasach I - VI

2.

Prace pisemne uczniów pt. „Jak będę bezpiecznie korzystać z Internetu?”

Pisemne wypowiedzi uczniów klas IV- VI

3.

Spotkania profilaktyczne dla rodziców związane z tematyką bezpiecznego Internetu

Prelekcja dla rodziców

4.

Spotkanie dzieci z policjantem, pogadanka o bezpieczeństwie w Internecie

Prelekcja z udziałem przedstawiciela Komendy Policji

5.

Dzień Bezpiecznego Internetu - gazetka informacyjna dla uczniów i rodziców

Gazetki dla uczniów i rodziców

5.

Konkurs plastyczny o bezpiecznym Internecie

Organizowanie konkursów plastycznych

6.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna z przedstawicielem Komendy Policji w Ostrowcu Św. nt. Bezpieczeństwa w Internecie.

Prelekcja szkoleniowa prowadzona przez przedstawiciela policji

7.

Apel na temat bezpieczeństwa w Internecie i BHP pracy z komputerem

Przedstawienie teatralne, prezentacja multimedialna

Podczas realizacji programu z nauczycielkami współpracował przedstawiciel Komendy Policji w Ostrowcu Św.
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu ?

2010-01-07
Dziś klasa szósta dowiedziała się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

2010-01-06
Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą Internet ? Od dziś na to pytanie umieją odpowiedzieć uczniowie klas drugich, ponieważ zapoznali się oni z zasadami bezpiecznego korzystania z SIECI.
2010-01-06
Kolejne zajęcia z cyklu ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU odbyły się w klasach pierwszych.
2010-01-05 
Pierwsze zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu zostały zrealizowane w klasach trzecich. Wykorzystano do tego celu program SIECIAKI.
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.


2010-01-04

W pracowni komputerowej zostały umieszczone informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Uczniowie !!!

 

Korzystanie z komputera i Internetu jest pomocne w nauce i służy Waszemu rozwojowi. Może być dla Was również świetną formą rozrywki, pod warunkiem, że będziecie korzystać z SIECI rozważnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zapamiętajcie !!!

 

1.  Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętajcie, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziecie muszą być prawdziwe! Starajcie się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.

 

2.  Nigdy nie podawajcie w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługujcie się pseudonimem, internetową ksywką.

 

3.   Nigdy nie podawajcie osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możecie mieć pewności, z kim naprawdę

rozmawiacie!

 

4.  Nigdy nie wysyłajcie nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiecie, do kogo naprawdę trafią.

 

5.   Pamiętajcie, że nigdy nie możecie mieć pewności, z kim rozmawiacie w Internecie. Ktoś, kto podaje się za Waszego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec Was złe zamiary.

 

6.  Kiedy coś lub ktoś w Internecie Was przestraszy, koniecznie powiedzcie o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

 

7.  Szanujcie innych użytkowników Internetu. Traktujcie ich tak, jak chcecie, żeby oni traktowali Was.

 

8.  Szanujcie prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujecie się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawajcie źródło ich pochodzenia.

 

9.  Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujecie spotkanie z internetowym znajomym, pamiętajcie, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiajcie się tylko w miejscach publicznych i idźcie na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

 

10.  Uważajcie na e-maile otrzymane od nieznanych Wam osób. Nigdy nie otwierajcie podejrzanych załączników i nie korzystajcie z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na

przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasujcie maile od nieznajomych.

 

11.  Pamiętajcie, że hasła są tajne i nie powinno się ich nikomu podawać. Dbajcie o swoje hasło, jak o największą tajemnicę. Jeżeli musicie w Internecie wybrać jakieś hasło,

pamiętajcie, żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia i strzeżcie go jak oka w głowie.

 

12.  Nie spędzajcie całego wolnego czasu przy komputerze. Ustalcie sobie jakiś limit czasu, który poświęcacie komputerowi i starajcie się go nie przekraczać.

 

13.  Jeżeli prowadzicie w Internecie stronę lub blog, pamiętajcie, że mają do niej dostęp również osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawajcie na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikujcie też na niej zdjęć swoich, rodziny, ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.

 

14.   Rozmawiajcie z rodzicami o Internecie. Informujcie ich o wszystkich stronach, które Was niepokoją. Pokazujcie im również strony, które Was interesują i które często odwiedzacie.

 

15.   Jeżeli Wasi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostańcie ich nauczycielami. Zaproście ich na Swoje ulubione strony, pokażcie jak szukać w Internecie informacji.

 

16.  Jeżeli chcecie coś kupić w Internecie, zawsze konsultujcie to z rodzicami. Nigdy nie podawajcie numeru karty kredytowej i nie wypełniajcie internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.

 

17.   W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstalujcie oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiajcie o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program.

 

Źródło: www.dzieckowsieci.pl

Program filtrujący szkodliwe treści.

Opiekun Ucznia  chroni naszych uczniów  przed niepożądanymi treściami z internetu .

Opiekun Ucznia:

·      blokuje dostęp do stron z przemocą, pornografią, satanizmem, neonazistowskimi hasłami, stron zachęcających do brania narkotyków, sekt czy też z czatami internetowymi. Nauczyciel ma możliwość dodawania kolejnych stron do tej bazy, jak również odblokowywania wybranych stron już w niej figurujących,

·         rozpoznaje treści przeglądanych stron i blokuje te, na których występują zakazane słowa,                                                                     

·         blokuje  pobieranie plików z internetu,

·         może zablokować korzystanie z komunikatorów internetowych,

·         potrafi ograniczyć czas  korzystania z internetu,

·         nauczyciel zna historię stron odwiedzanych przez uczniów.

 

Na wszystkich szkolnych komputerach zainstalowany jest program antywirusowy.
                                                 Prowadzenie:  zespół redakcyjny