Świetlica szkolna

Rozkład zajęć w świetlicy szkolnejKalendarz imprez świetlicowych

W  roku   szkolnym  2017/2018 

zajęcia w świetlicy szkolej prowadzą panie:

-Ewelina Rybusińska

-Aneta Kasprzyk

-Karolina Gadkowska


Czas  pracy  nauczycieli  świetlicy  

w  roku   szkolnym  2016/2017.

NR KOLEJNY LEKCJI

GODZINA

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

6.30-8.00

K. BIEŃ

K. BIEŃ

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

A. KASPRZYK

1

8.00-8.45

K. BIEŃ

K. BIEŃ

E.RYGALSKA(7.55-8.55)

K. BIEŃ

E. RYGALSKA(7.55-8.55)

A. KASPRZYK

A. KASPRZYK

E. RYGALSKA (7.55-8.55)

2

8.45-9.45

K. BIEŃ

K. BIEŃ

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

A. KASPRZYK

3

9.45-10.30

K. BIEŃ

K. BIEŃ

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

A. KASPRZYK

4

10.30-11.30

K. BIEŃ

K. BIEŃ    (ZAJĘCIA DODAT.)

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

5

11.30-12.30

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

E. RYGALSKA                      (11.35-12.35)

K.SŁOCZYŃSKA                 (11.35-12.35)

6

12.30-13.30

K. BIEŃ 

A. KASPRZYK

K. SŁOCZYŃSKA (12.35-13.35)

K. BIEŃA. KASPRZYK

K. SŁOCZYŃSKA (12.35-13.35)

K. BIEŃ

A. KASPRZYK

K.SŁOCZYŃSKA (12.35-13.35)

K. BIEŃA. KASPRZYK

K. SŁOCZYŃSKA (12.35-13.35)

K. BIEŃ (ZAJĘCIA DODATKOWE)

A. KASPRZYK

E. RYGALSKA (12.35-13.35)

K. SŁOCZYŃSKA (12.35-13.35)

7

13.30-14.30

A. KASPRZYK

K. SŁOCZYŃSKA (13.35-14.35)

A. KASPRZYK

E. RYGALSKA(13.35-14.35)

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

K. BIEŃ

8,9

14.30-16.00

A. KASPRZYK

A. KASPRZYK

A. KASPRZYK

K. BIEŃ

K. BIEŃ(ZAJĘCIA DODATKOWE)


Czas  pracy  nauczycieli  świetlicy  

w  roku   szkolnym  2015/2016.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30-7.45

Bień K.

Kasprzyk A.

Bień K.

Bień K.

Kasprzyk A.

7-45-8.40

Bień K.

Kasprzyk A.

Bień K.

Bień K.

Kasprzyk A.

8.40-9.35

Bień K.

Kasprzyk A.

Bień K.

Bień K.

Kasprzyk A.

9.35-10.30

Bień K.

Kasprzyk A.

Bień K.

Bień K.

Kasprzyk A.

10.30-11.25

Bień K.

Kasprzyk A.

Kasprzyk A.

Kasprzyk A.

Kasprzyk A.

 

 

11.25-12.35

 

Tkaczyk K.

Rolak R.

 

Kasprzyk A.

Tkaczyk K.

Starsiak L.

 

Kasprzyk A.

 

 

Kasprzyk A.

Tkaczyk K.

Starsiak L.

 

Kasprzyk A.

Bień K.

Tkaczyk K.

Rolak R.

Tkaczyk K.

Starsiak L.

 

12.35-13.30

Tkaczyk K.

Rolak R.

Kasprzyk A.

Tkaczyk K.

Rolak R.

Kasprzyk A.

Tkaczyk K.

Rolak R.

Kasprzyk A.

Tkaczyk K.

Rolak R.

Kasprzyk A.

Tkaczyk K.

Rolak R.

Bień K.

13.30-14.25

Kasprzyk A.

Bień K.

Kasprzyk A.

Kasprzyk A.

Bień K.

14.25-16.30

Kasprzyk A.

Bień K.

Kasprzyk A.

Kasprzyk A.

Bień K.

Czas  pracy  nauczycieli  świetlicy  

w  roku   szkolnym  2014/2015.

Dni tygodnia

Marzena Kazimierska

Aneta Kasprzyk

 

Poniedziałek

 

7:00-13:30

12:45-13:30

ks. Mirosław Martyna

 

10:30-15:30

 

Wtorek

 

11:00-15:30

 

7:00-13:30

 

Środa

 

7:00-13:30

12:45- 13:30

       s. Małgorzata Kalicińska

 

10:30-15:30

 

Czwartek

 

11:30-15:30

 

7:00-13:30

 

Piątek

 

7:00-13:30

12:45-13:30

s. Małgorzata Kalicińska

 

10:30-15:30


 


Rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

 

Godz. 7.00 - 8.00

 

·       Gry i zabawy dowolne w kącikach.

·       Czytanie czasopism/lektura własna.

·       Przygotowanie się do zajęć.

 

Godz. 8.00 - 11.30

 

·       Rozmowy/pogadanki z dziećmi/zabawy integracyjne.

·       Konkursy/quizy/gry dydaktyczne.

·       Relaks przy muzyce/zabawy ruchowe.

·       Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci.

·       Spacery, zabawy na powietrzu.

·       Opieka nad dziećmi nie uczęszczającymi na lekcję religii.

·       Opieka nad dziećmi nie uczęszczającymi na basen.

·       Realizacja planowanych zastępstw.

 

Godz. 11:30 – 11.50

 

·       Przygotowania do obiadu.

·       Porządkowanie i wietrzenie sali.

·       Obiad

 

Godz. 11.50 – 13.30


Zajęcia programowe

·       Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.

·       Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.

·       Zabawy sportowe na powietrzu.

·       Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne

·       Różne formy pracy z książką.

·       Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.

·       Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.

·       Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.

·       Zajęcia według zainteresowań dzieci.

·       Odpoczynek i zabawy dowolne.

·       Nauka własna pod opieką nauczyciela.

·       Porządkowanie sal świetlicowych.

 

Godz. 13.30 – 15.30

 

·      Pomoc w odrabianie prac domowych.

·      Zajęcia według zainteresowań dzieci.

·      Odpoczynek i zabawy dowolne.

·      Nauka własna pod opieką nauczyciela.

·      Porządkowanie sal świetlicowych.
 


Kalendarz imprez świetlicowych
na rok szkolny 2014/2015

 

Lp.

Nazwa imprezy

Przewidziany termin realizacji

1.

„Święto warzyw i owoców” – warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców.

WRZESIEŃ

2.

Konkurs plastyczny „Jesienne dary” - dla klas 0-III.

PAŹDZIERNIK

3.

„Stop przemocy i agresji” –zorganizowanie apelu szkolnego we współpracy z pedagogiem szkolnym.

LISTOPAD

4.

Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych

GRUDZIEŃ

5.

„Bezpieczeństwo na drodze i w czasie zabaw zimowych” – spotkanie z policjantem.

STYCZEŃ

6.

„Wiosenne fantazje” – konkurs recytatorski wierszy o tematyce wiosennej.

KWIECIEŃ

7.

Wycieczka na „Krzemionki” – poznanie Muzeum Krzemienia Pasiastego.

MAJ

8.

Turniej sportowy „Gry i zabawy ruchowe”.

CZERWIEC

 

 

 

 

 

 

 


                                         Prowadzenie:  zespół redakcyjny