Sprawozdanie finansowe

Zespó│ Szkó│ Publicznych w Szewnie  informuje,
 i┐ sprawozdanie finansowe za rok 2019
zosta│o opublikowane za stronie GCO w Bodzechowie


  Prowadzenie:  zespó│ redakcyjny