Samorządy Klasowe

SAMORZĄDY KLASOWE

Rok szkolny 2017/2018

1a ZSP

                                                                             Turek Bożena

 

Łącznik z biblioteką: Wojtyła Kacper
Z-ca przewodniczącego klasy: Dąbrowski Igor
Skarbnik: Janasiewicz Amelia
Przewodniczący klasy: Podsiadły Ksawery

 

 

1b ZSP

Oszczypała Elżbieta

 

Przewodniczacy: Rychta Mateusz
Łącznik z biblioteką: Przydatek Maja
Zastępca: Lasocka Julia

 

 

2a ZSP

Miśkiewicz Renata

 

przewodnirzący: Nierubiec Miłosz
skarbnik: Olech Jakub
zastępca: Florys Piotr
sekretarz: Bień Natalia

 

 

2b ZSP

Adamczyk Anna

 

przewodnicząca: Żaczek Małgorzata
skarbnik: Niedbała Igor
z-ca przewodniczącej: Mikos Gabriela
sekretarz: Grzesik Wiktoria

 

 

3a ZSP

Krupa Grażyna

 

Sekretarz: Słomka Nikola
Z-ca przew. klasy: Pająk Julia
Skarbnik: Sitarska Julia
Przewodnicząca klasy: Słomka Amelia

 

 

3b ZSP

Mansz Mirosława

 

Przewodnicząca klasy: Kulibab Julia
Skarbnik: Bidzińska Maja
Zatępca przewodniczącej: Kostucha Wiktoria

 

 

3c ZSP

Barańska Ewelina

 

Przewodniczaca: Kosiarz Małgorzata
Zastępca : Żelazowski Rafał

 

 

4a ZSP

Rolak Renata

 

przewodnicząca: Mazur Nikola
skarbnik: Chmielewski Jakub
zastępca przewodniczącego: Piotrowski Mateusz
łącznik z biblioteką: Gierada Maja

 

 

4b ZSP

Kasprzyk Katarzyna

 

Przewodnicząca klasy: Najdo Julia
Skarbnik: Cierpisz Kalina
Zastępca Przewodniczącej klasy: Sieniek Jakub
Łącznik z biblioteką: Nowak Kacper

 

 

4c ZSP

Wójcik Karina

 

zastępca przewodniczącego: Suswał Agnieszka
łącznik z biblioteką: Kryj Dominika
przewodniczący klasy: Długosz Bartłomiej
łącznik z biblioteką: Zdyb Natalia
skarbnik: Bieluczyk Jacek

 

 

5a ZSP

Kwiatkowska Renata

 

łącznik z biblioteką: Moćko Natalia
skarbnik: Turbakiewicz Oliwia
zastępca przewodniczącego: Maj Igor
przewodniczący: Nierubiec Ernest
sekretarz: Żelazowski Mateusz

 

 

5b ZSP

Hamera Anna

 

Członek Samorządu.: Chomańska Nelly
Łącznik z biblioteką.: Gajewska Julia
Przewodniczący: Czernik Radosław
Zastępca Przewodniczącego: Hyc Małgorzata
Członek Samorządu.: Góralska Julia
Łącznik z biblioteką.: Styczyńska Hanna

 

 

5c ZSP

Łukasik Marta

 

przewodniczący: Kuszel Norbert
skarbnik: Stępień Norbert
zastępca przewodniczącego: Słowiński Dawid

 

 

6a ZSP

Skit Katarzyna

 

Zastępca przewodniczącej: Pająk Emilia
Skarbnik: Różalska Natalia
Łącznik z biblioteką: Walczak Miłosz
Dekorator sali: Wojtyła Zofia
Przewodnicząca: Żelazna Oliwia
Skarbnik: Balcerowska Roksana
Łącznik z biblioteką: Turek Alan
Dekorator sali: Zabawska Karolina

 

 

6b ZSP

Tkaczyk-Tofil Katarzyna

 

Zastępca przewodniczącego: Głowacka Julia
Skarbnik: Łączkowska Agata
Przewodniczący: Wyrębkiewicz Dawid
Łącznik z biblioteką: Paw Kacper
Łącznik z biblioteką: Gałka Igor

 

 

7a ZSP

Stachurska Anna

 

Przewodnicząca: Lepiarz Kinga
Skarbnik: Dziekan Agnieszka
Zastępca przewodniczącej: Rolecki Mateusz
Łącznik z biblioteką: Żaczek Julia

 

 

7b ZSP

Majcher Beata

Zastępca przewodniczącej: Kaczor Oskar
Łącznik z biblioteką: Mazur Przemysław
Dekorator sali: Włodarczyk Weronika
Przewodnicząca: Siastacz Julia
Skarbnik: Dąbrowska Iga
Dekorator sali: Jedlikowska Justyna


Rok szkolny 2016/2017

1a ZSP

               Miśkiewicz Renata

przewodnicząca: Galicka Zofia
sekretarz: Bień Natalia
zastępca przewodniczącej: Bieluczyk Maja
skarbnik: Nierubiec Miłosz

1b ZSP

Adamczyk Anna

przewodniczący: Brożyna Jakub
skarbnik: Simla Aleksandra
sekretarz: Niedbała Igor
z-ca przewodniczącego: Łagowska Natalia
sekretarz: Lipiec Amelia

2a ZSP

Krupa Grażyna

Z-cz przewodniczącej klasy: Słomka Amelia
Przewodnicząca klasy: Słomka Nikola
Sekretarz: Ziółkowska Klaudia

2b ZSP

Mansz Mirosława

Przewodniczący: Brodawka Kacper
skarbnik: Stępień Zuzanna
zastępca przewodniczącego: Wojtyła Julia

2c ZSP

Barańska Ewelina

Zastępca : Skowierzak Tomasz
Przewodniczaca: Baran Lena

3a ZSP

Oszczypała Elżbieta

przewodniczący: Piotrowski Mateusz
skarbnik: Zielińska Patrycja
zastępca przewodniczącego: Mazur Nikola
łącznik z biblioteką: Gierada Maja

3b ZSP

Pacia Anna

Zastępca przewodniczącego.: Lipiec Maja
Przewodniczący.: Bigajczyk Jakub
Skarbnik.: Sieniek Jakub

3c ZSP

Turek Bożena

Z-ca przewodniczącego: Żelazny Bartosz
Skarbnik: Witkowska Gabriela
Przewodniczący: Czyż Lena
Sekretarz: Suswał Agnieszka

4a ZSP

Kwiatkowska Renata

sekretarz: Barańska Katarzyna
z-ca przewodniczącego: Pietruszka Natalia
sekretarz: Zakrzewska Maja
przewodniczący: Nierubiec Ernest
skarbnik: Turbakiewicz Oliwia

4b ZSP

Hamera Anna

Przewodniczący: Żelazowski Paweł
Skarbnik: Czernik Radosław
Zastępca Przewodniczącego.: Góralska Julia
Sekretarz: Hyc Małgorzata

4c ZSP

Łukasik Marta

Przewodniczący klasy: Majewski Filip
Skarbnik: Loranty Kacper
Zastępca przewodniczącego klasy: Zychowicz Sara

5a ZSP

Skit Katarzyna

Zastępca przewodniczącego: Dębska Wiktoria
Łącznik z biblioteką: Perchel Julia
Przewodniczący: Szelmanowski Oskar
Skarbnik: Wojtyła Zofia

5b ZSP

Mazan Katarzyna

Skarbnik: Kryj Wiktor
Łącznik z biblioteką: Simla Dominik
Przewodnicząca: Głowacka Julia
Łącznik z biblioteką: Przytuła Bartosz
Zastępca przewodniczącego: Wyrębkiewicz Dawid

6a ZSP

Stachurska Anna

skarbnik: : Wójcik Nela
przewodnicząca: : Dziekan Agnieszka
łącznik z biblioteką: : Gajewski Mateusz
z-ca przewodniczacej: : Zborowski Wiktor

6b ZSP

Majcher Beata

Przewodnicząca: Kiliańska Wiktoria
Skarbnik: Dąbrowska Iga
Zastępca przewodniczącej: Siastacz Julia
Łącznik z biblioteką.: Mazur Przemysław

Rok szkolny 2015/2016

Klasa

Wychowawca

Samorząd klasowy

1a

Grażyna Krupa

przewodniczący : Wójcik Wiktor
sekretarz: Podsiadły Julia
z-ca przewodniczącego: Słomka Amelia

1b

Mirosława Mansz

zastępca przewodniczącego: Paw Amelia
przewodnicząca: Kulibab Julia
skarbnik: Perchel Lena

1c

Ewelina Barańska

Przewodnicząca klasy: Wójcik Agata
Skarbnik: Baran Lena
Zastępca przewodniczącej: Żelazowski Rafał

2a

Elżbieta Oszczypała

przewodniczący: Chmielewski Jakub
skarbnik: Podgórska Wiktoria
zastępca przewodniczącego: Mazur Nikola
łącznik z biblioteką: Piotrowski Mateusz

2b

Anna Pacia

skarbnik: Najdo Julia
przewodniczący: Jedlikowski Oskar
zastępca przewodniczącego: Fulara Filip

2c

Bożena Turek

Przewodnicząca: Nadratowska Amelia
Skarbnik: Witkowska Gabriela
Z-ca przewodniczącego: Czyż Lena
Sekretarz: Korpacka Sandra

3a

Renata Miśkiewicz

skarbnik: Barańska Katarzyna
sekretarz: Żelazowski Mateusz
przewodniczący: Nierubiec Ernest
sekretarz: Turbakiewicz Oliwia
zastępca: Błasiak Jan

3b

Anna Hamera

przewodniczący: Czernik Radosław
sekretarz: Gajewska Julia
zastępca przewodniczącego: Żelazowski Paweł
skarbnik: Styczyńska Hanna

3c

Anna Adamczyk

Przewodniczący: Loranty Kacper
Skarbnik: Michalska Natalia
Sekretarz: Słowiński Dawid
Z-ca przewodniczącego: Macias Antonina
Sekretarz: Zychowicz Sara

4a

Katarzyna Skit

Zastępca przewodniczącej: Szelmanowski Oskar
Skarbnik: Chudzik Szymon
Przewodnicząca: Wojtyła Zofia
Sekretarz: Chlewicki Piotr

4b

Dorota Stępień – Zając

Zastępca Przewodniczącej: Przytuła Bartosz
Sekretarz: Krzemiński Kacper
Przewodnicząca: Głowacka Julia
Skarbnik: Simla Dominik
Łącznik z biblioteką: Grzegorska Angelika

5a

Anna Stachurska

Przewodnicząca: Niedziałek Martyna
Skarbnik: Wójcik Nela
Zastępca przewodniczącej: Zborowski Wiktor
Łącznik z biblioteką: Dziekan Agnieszka

5b

Beata Majcher

Zastępca przewodniczącej klasy.: Jęczmień Paweł
Przewodnicząca klasy: Danik Wiktoria
Skarbnik klasowy.: Kiliańska Wiktoria

6a

Renata Kwiatkowska

przewodnicząca: Zielińska Paulina
skarbnik: Krupa Małgorzata
zastępca przewodniczącej: Gierada Maciej
sekretarz: Wójcik Zuzanna

6b

Marta Łukasik

Przewodnicząca: Wojtyła Patrycja
Skarbnik: Skoczylas Wiktoria
Zastępca przewodniczącej: Gierczak Klaudia


Rok szkolny 2013/2014

KLASA

WYCHOWAWCA

SAMORZĄD KLASOWY

1a

Renata Miśkiewicz

Oliwia Turbakiewicz – przewodnicząca

Ernest Nierubiec – zastępca przewodniczącej

Maja Zakrzewska – sekretarz

Michał Kubik – skarbnik

 

1b

Anna Hamera

Paweł Żelazowski – przewodniczący

Julia Gajewska – zastępca przewodniczącego

Alicja Kubicka – skarbnik

 

1c

Anna Adamczyk

Kacper Loranty – przewodniczący

Natalia Michalska – zastępca przewodniczącego

Laura Wrona – sekretarz

Bartłomiej Soja – skarbnik

 

2a

Grażyna Krupa

Emilia Pająk – przewodnicząca

Roksana Balcerowska – zastępca przewodniczącej

Zofia Wojtyła – sekretarz

 

2b

Mirosława Mansz

Julia Głowacka – przewodnicząca

Wiktoria Grzegorska – zastępca przewodniczącej

Bartłomiej Przytuła – skarbnik

 

3a

Elżbieta Oszczypała

Wiktoria Sokół – przewodnicząca

Alicja Ziemian – zastępca przewodniczącej

Julia Żaczek – skarbnik

 

3b

Anna Pacia

Iza Dąbrowska – przewodnicząca

Mateusz Kulczycki – zastępca przewodniczącej

Michał Wąsiel – skarbnik

 

4a

Renata Kwiatkowska

Paulina Zielińska – przewodnicząca

Małgorzata Krupa – zastępca przewodniczącej

Weronika Maj – sekretarz

Bartłomiej Winiarski – skarbnik

 

4b

Marta Łukasik

Emil Żelazowski – przewodniczący

Klaudia Gierczak – zastępca przewodniczącego

Paulina Adamska – skarbnik

 

5a

Katarzyna Skit

Hubert Krajewski – przewodniczący

Aleksandra Kuśmierz – zastępca przewodniczącego

Damian Jasiński – skarbnik

 

5b

Dorota Stępień

Natalia Gajewska – przewodnicząca

Mateusz Niewiadomski – zastępca przewodniczącej

Klaudia Rdzanek – sekretarz

Aleksandra Rogala – skarbnik

 

6a

Anna Stachurska

Aleksandra Rzęchowska - przewodnicząca

Weronika Kasprzyk – zastępca przewodniczącej

Zofia Mikołajczak – skarbnik

Karolina Sadłos – łącznik z biblioteką

 

6b

Beata Majcher

Natalia Mikos – przewodnicząca

Agata Ogłaza – zastępca przewodniczącej

Kacper Podsiadły – skarbnik

 


















  Prowadzenie:  zespół redakcyjny