Koncentracja

Koncentracja 

Gra pamiêciowa - odwracanie kartoników z takimi samymi rysunkami. START 


 
                                                 Prowadzenie:  zespó³ redakcyjny