INTERAKTYWNE GRY


magicznyklasa 1 klasa 2 klasa 3 wyscigklasa 1 klasa 2 klasa 3 

malujklasa 1 klasa 2 klasa 3zegary klasa 1 klasa 2 klasa 3

motyleklasa 1 klasa 2 klasa 3


 


 LABIRYNTY, ZGADYWANKI, RÓ¯NICE, KWADRAT MAGICZNY  >>>>> GRAJ


 CYFRY I FIGURY >>>>> GRAJ

 LITERKI >>>>> GRAJ

UK£ADANKI >>>>> GRAJ


KOLOROWANKI >>>>> GRAJ


DRZEWA - klasa 3 >>>>> GRAJ        
                                        

ODKTYWANKA >>>>> GRAJ


PUZZLE >>>>> GRAJ


UBIERANKI >>>>> GRAJ


PARKA-ZGADULANKA >>>>> GRAJ

KROPKI >>>>> GRAJ


  Prowadzenie:  zespó³ redakcyjny