GRY FLASH

Układanka obrazków
Należy wybrać tło i ułożyć obrazek z gotowych elementów. Elementy s± animowane i można je powiększać, zmniejszać lub obracać...                                               >>>>> ZAGRAJ

¦piewaj±ce konie
Klikaj±c na koniki zmu¶ je do... ¶piewu. Potrzebne s± gło¶niki.
>>>>> ZAGRAJ


Snow Ball Pinball
Bilard w zimowej scenerii... Klapkami sterujemy za pomoc± klawiszy 'z' i 'm'
>>>>> ZAGRAJ


Gra SIMON
Bardzo prosta i przyjemna gra, polegaj±ca na powtarzaniu sekwencji kolorów i dĽwięków zagranych przez Simona tak długo, jak tylko potrafisz.
>>>>> ZAGRAJBounce Back
Gra w zbijanego. Paletk± sterujemy za pomoc± myszki.
>>>>> ZAGRAJDolphin
Pomagamy Delfinowi jak najdalej przepłyn±ć ocean. Sterowanie strzałkami, a przyspieszenie uzyskujemy klawiszem SPACJI.
>>>>> ZAGRAJBułka z rzeżuch±.
Namaluj swój pierwszy ortograficzny pejzaż.
>>>>> MALUJPoszukiwanie skarbu
SprawdĽ swoje umiejętno¶ci ortograficzne.
>>>>> GRAJ                                                  Prowadzenie:  zespół redakcyjny