Przyjaciele Zippiego

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Od października 2014r. w naszej szkole i przedszkolu realizowany jest program „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”- to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się  na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Porównują uczucia bohaterów opowiadań ze swoimi. Podczas zajęć dzieci słuchają opowiadań o losach trójki młodych przyjaciół. Jest wśród nich rodzeństwo Lilly i Tig, mają oni w domu patyczaka o imieniu Zippy.

Zippi to patyczak, wokół którego zbudowane są wszystkie scenariusze kolejnych spotkań z dziećmi. Przeżywa on sytuacje, z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem dorosłym życiu. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a nawet jest  kilka wyjść. Szkopuł w tym, by wybrać najlepsze i swoim wyborem nie krzywdzić innych.

Program uczy dzieci, jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, jak mówić to, co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc.  Ten program uczy, że gdy dziecko czegoś chce, potrzebuje, to musi o to otwarcie poprosić. Program uczy także, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić „przepraszam”, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze zmianą i stratą,  jak pomagać innym i jak adaptować się do nowych sytuacji.  

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział.

Program „Przyjaciele Zippiego” nie mówi dzieciom, co robić, natomiast zachęca do analizowania i zastanawiania się nad sobą. Nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom jak radzić sobie z ich problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również,  jak ważne jest słuchanie innych.

    Prowadzenie:  zespół redakcyjny