ProgramujeMY kielecki"


Od lutego do czerwca 2018r. nasza szkoła  bierze udział w projekcie „ProgramujeMY kielecki”.

Projekt jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach projektu nauczyciele, po odbyciu stosownego szkolenia wprowadzającego w założenia projektu oraz po zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć oraz zasadami programowania, prowadzą z uczniami kl. 1-3, cykl 15 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych

Zajęcia prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej panie: Bożena Turek, Elżbieta Oszczypała, Anna Adamczyk, Grażyna Krupa, Ewelina Barańska przy wsparciu nauczycieli informatyki pań: Eulalii Jedlikowskiej i Doroty Lasek 
ProgramujeMY kielecki" to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 

W projekcie, realizowanym od stycznia 2018 do grudnia 2019 bierze udział 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów z 56 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego.

„ProgramujeMY kielecki" to również:

  • Szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych.
  • Dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
  • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół - tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.

 

Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno - informacyjnych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom kl.1-3 publicznych szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany na obszarze NUTS-3 podregion 52 kielecki i uczestniczy w nim 13 gmin: Bodzechów. Pawłów, Mniów, Bieliny, Nowa Słupia, Chęciny, Końskie, Ruda Maleniecka, Waśniów, Łopuszno, Radoszyce, Mirzec oraz Bodzentyn.Otwórz plik

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny