Wykaz podręczników dla ZSP w Szewnie  

                       na rok szkolny 2020/2021 Czytaj                  

     na rok szkolny 2019/2020 Czytaj

     na rok szkolny 2018/2019 Czytaj

                          Wykaz podręczników dla ZSP w Szewnie                    

     na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzice uczniów z klas 1-7 kupują  podręcznik do religii.

Rodzice uczniów z klas 4,5 i 6  kupują  podręcznik do  j. niemieckiego.

Pozostałe podręczniki w  klasach 1-7  są darmowe i  zostaną zakupione przez szkołę.

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Wychowanie

 przedszkolne

Grupa

 3,4-latki

Elżbieta Lekan

Kalendarz przedszkolaka  

PWN

 

Grupa5 latki

Elżbieta Lekan

Trampolina pięciolatka

PWN

 

Wychowanie

 przedszkolne

 

 

Religia

 

0

 

Aneta Głuszniewska

Elżbieta Grzeszczak

Danuta Piotrowska

Dorota Stryjewska

Trampolina.

Zanim 

zostaniesz uczniem

 

PWN

 

red. ks. St. Łabendowicz

 

Jezus mnie kocha

             Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu                                                               

 AZ -0-03/2

Edukacja

 wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

J. angielski

 

 

 

 

 

 

Religia

 

 

 

I

 Kinga Preibisz-Wala,Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

 

 

T. Lochowski,

C. Bruni,

R. Raczyńska,

 M. Bogucka

 Szkolni Przyjaciele- Podręcznik

Szkolni Przyjaciele- ćwiczenia

 

 

 

New English

 Adventure 1

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń

 WSiP

 

 

 

 

              

 

 

             Pearson

813/1/2017

 

 

 

 

 

 

819/1/2017

red. ks. St. Łabendowicz

 

 

Jesteśmy w Rodzinie Jezusa

podręcznik

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 AZ -1-01/10

 

Edukacja 

wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Religia

 

 

 

 

II

Elżbieta Burakowska,

Agnieszka Banasiak,

Jolanta Dymarska,

Marzena Kołaczyńska,

Beata Nadarzyńska,

Agnieszka Brudzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Lochowski,

C. Bruni,

R. Raczyńska,

M. Bogucka

 

 

Tropiciele. Klasa2. Edukacja wczesnoszkolna. Pakiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

New English

 Adventure 2

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń 

 

 

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson

 

 

 

49

492/3/2013

492/4/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680/2/2015

red. ks. St. Łabendowicz

 

 

Kochamy Pana  Jezusa

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 AZ -1-01/10

 

 

Edukacja

 wczesnoszkolna

 

 

 

 

 J. angielski

 

 

 

 

 

 Religia

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 M. Lorek,

M. Zatorska

 

A.     Ludwa

M. Lorek

 

T. Lochowski,

C. Bruni,

R. Raczyńska,

M. Bogucka 

“Nasza szkoła”

 

 

“Nasza szkoła” -matematyka

 

New English

Adventure 3

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń

 

 

MEN

 

 

 

Pearson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680/3/2015

red. ks. St. Łabendowicz

 

 

Przyjmujemy Pana Jezusa

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 AZ -1-01/10

 

Język polski

IV

Anna Klimowicz,

 Marlena Derlukiewicz

“NOWE słowa na start”

Nowa Era

 

V

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

“Jutro pójdę w świat”

WSiP

 

VI

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

“Jutro pójdę w świat”

WSiP

 

VII

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

“NOWE słowa na start”

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo

IV

 

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch

Wczoraj i dziś

Nowa Era

 

V

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

Wokół nas

WSiP

434/3/2013

VI

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Wokół nas

WSiP

434/3/2014

VII

Stanisław Roszak

Anna Łaszkiewicz

Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś

Nowa Era

 

 

 

Matematyka

IV

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem

GWO

780/1/2017

V

Anna Dubiecka,

Barbara Dubiecka-Kruk,
Piotr  Piskorski,
Ewa Malicka

Matematyka z pomysłem

WSiP

687/3/2015

VI

 Anna Dubiecka,
Barbara Dubiecka-Kruk,
Tomasz Malicki,
Piotr Piskorski

Matematyka z pomysłem

WSiP

687/4/2016

VII

 

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Matematyka z plusem

GWO

780/4/2017

 

Przyroda

IV

 Maria Marko- Worłowska

Feliks  Szlajfer

Joanna Stawarz

 

Jolanta Golanko

Urszula Moździerz

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody

Podręcznik

 

 

 

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

 

 Nowa Era

W trakcie nadawania numeru

V

 Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

 Tajemnice przyrody

Podręcznik  i zeszyt

ćwiczeń cz. 1i 2

Nowa Era

399/2/2013

VI

Joanna Stawarz

Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

Tajemnice Przyrody

Podręcznik i zeszyt

ćwiczeń cz. 1 i 2

Nowa Era

 399/3/2014

 

Muzyka

IV

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

w trakcie nadawania numeru. Wszystkie recenzje pozytywne

V

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk- Drążek,Agniszka Sołtysik

 

Klucz do muzyki

WSiP

406/2/2013/2015

VI

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk- Drażek,

Agnieszka Sołtysik

Klucz do muzyki

WSiP

406/3/2014/2016

VII

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Lekcja  muzyki

Nowa Era

W trakcie nadawania numeru, wszystkie opinie pozytywne

 

Plastyka

IV

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

Nowa Era

W trakcie nadawania numeru. Wszystkie opinie pozytywne.

V

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

Nowa Era

326/2/2011/2015

VI

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

Nowa Era

326/3/2011/2015

VII

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

 

Do dzieła!

Nowa Era

W trakcie nadawania numeru, wszystkie opinie pozytywne.

Zajęcia komputerowe

IV

Michał Kęska

Lubię to!

Nowa Era

W trakcie nadawania numeru, wszystkie recenzje pozytywne

V

Michał Kęska

Lubię to!

Nowa Era

729/2/2016

VI

Michał Kęska

Lubię to!

Nowa Era

729/3/2017

VII

Grażyna Koba

Lubię to!

Nowa Era

W trakcie nadawania numeru, wszystkie recenzje pozytywne

 

Zajęcia techniczne

IV

Podręcznik do zajęć technicznych 4-6 

 

Nowa Era

295/2010/2014

V

Podręcznik do zajęć technicznych 4-6

 

Nowa Era

295/2010/2014

VI

Podręcznik do zajęć technicznych 4-6

 

Nowa Era 

295/2010/2014

J. angielski

IV

S. Zervas, C. Bright,

A. Tkacz

English Class A1

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń

Pearson

 

V

D. Todd, T. Thompson,

E. Stiles, S. Zervas

Today! 3

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń

Pearson

669/3/2015

VI

 

D. Todd, T. Thompson,

 E. Stiles, S. Zervas

Today! 4

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń

Pearson

669/4/2016

VII

C. Barraclough,

S. Gaynor,

A.      Tkacz

English Class B1

podręcznik i zeszyt

ćwiczeń

Pearson

 

 

J. niemiecki

IV

M.Materniak,

H.Wachowska

        Mach mit! 1 neu

podręcznik i

     zeszyt ćwiczeń

PWN

809/1/2017

V

H.Wachowska

           M.Materniak-Behrens

Mach mit!2

 podręcznik i

    zeszyt ćwiczeń

 

 PWN

 374/2/2013/2016

VI

 H.Wachowska

J.Sobańska-Jędrych

 Mach mit!3

podręcznik i

         zeszyt ćwiczeń

 PWN

375/3/2014/2017

VII

 Giorgio Motta

 Wir smart 4

podręcznik i

         zeszyt ćwiczeń

 LektorKlett

 828/4/2017

 

Religia

IV

red. ks. St. Łabendowicz

 

Jestem chrześcijaninem

TYLKO podręcznik

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzuu

 AZ -2-01/10

V

red. ks. St. Łabendowicz

 

Wierzę w Boga

TYLKO podręcznik

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu                                

 AZ -2-01/10

VI

red. ks. St. Łabendowicz

 

Wierzę w Kościół

TYLKO podręcznik

             Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu                  

 AZ -2-01/10

VII

red. ks. St. Łabendowicz

 

Spotkanie ze Słowem

TYLKO podręcznik

             Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu                  

 AZ -3-01/10

Geografia

VII

Roman Malarz

  Robert Szubert

Planeta Nowa

Nowa Era

w trakcie nadawania numeru

 

Biologia

VII

             Małgorzata Jefimow

 

            Jolanta Holeczek,

            Barbara Januszewska -               H          Hasiec

 

           Puls życia kl.VII

 

            Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do        klasy VII szk.podst.

Nowa Era

              w trakcie nadawania numeru

Chemia

VII

           Jan Kulawik, Teresa      Ku       Kulawik, Maria Litwin

           

            Małgorzata Mańska ,                               Elżbieta Megiel

           Chemia Nowej Ery

 

 

             Chemia Nowej Ery. Zeszyt ć             ćwiczeń  do klasy VII   zk.         szk. podst.

                    Nowa Era   

               785/1/2017

Fizyka

             VII                  I

Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik

 

Spotkania z fizyką

Nowa Era