Na dobry początek


Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy, Kochane Dzieci

Cieszę się, że dzisiaj spotykamy się w murach naszej szkoły, żeby rozpocząć nowy rok szkolny 2017/18.

Z tej też okazji  życzę:

1.       Rodzicom - radości  z osiągnięć swoich pociech, owocnej współpracy ze szkołą , wdrażania kreatywnych pomysłów dla dobra dzieci.

2.       Pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym – spokojnej i satysfakcjonującej pracy.  Sukcesów w szlifowaniu młodych talentów. Powodzenia, by trud i wysiłek  włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia zaowocował wieloma sukcesami.

3.       Uczniom – aby Kochani Wasze  marzenia i oczekiwania o szkole się spełniły, żebyście spędzony z nami nauczycielami czas wykorzystali jak najlepiej. Niech nauka w naszej placówce będzie wspaniałą przygodą, która zrealizuje wszystkie  wasze oczekiwania i będzie źródłem sukcesu. Niech ta przygoda przyniesie Wam wiele wiadomości i umiejętności, które wykorzystacie w dorosłym życiu. Sprawi, że rozwiniecie swoje talenty i pasje. Wytrwale podążać będziecie do wybranego celu.

4.       Wszystkim – zaś jeszcze raz życzę radości, sukcesów i harmonijnej współpracy.

 

Małgorzata Turczyńska- dyrektor  Zespołu Szkół Publicznych w SzewnieInformacje o placówce

 

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, to placówka  w skład której wchodzą : Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.

Jesteśmy największą  placówka w Gminie Bodzechów oraz jedną z większych w powiecie ostrowieckim.  W roku szkolnym 2017/ 2018 uczęszczać będzie aż  413 dzieci .

 

W placówce pracować będzie  45 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

ü  Dzieciom  zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godz. od 6.30 do 16.00, w razie zaistniałych potrzeb dostosujemy godziny pacy do oczekiwań  rodziców.

ü  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. od 8.00 do 15.20.

ü  Przedszkole  pracuje w godz. od  6.00 do 16.00.

 

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy.

·         W I grupie dzieci 3,4-letnich – wychowawczynią jest Pani Anna Pacia,

·         w II grupie dzieci 4,5-letnich – wychowawczyniami są panie Monika Kolasa oraz Izabela Rojek,

·         wychowawczynią w grupie dzieci 5-letnich jest pani Marzena Kazimierska

·         w oddziale 0 – pani Danuta Bańda

W szkole podstawowej natomiast jest 17 klas.

Każda klasa i odział mają osobną salę lekcyjną.

I tak:

1.        

grupa 5 -latki

Marzena Kazimierska

sala nr 4

2.        

grupa 0

Danuta Bańda

sala nr 3

3.        

1a

Bożena Turek

sala nr 10

4.        

1b

Elżbieta Oszczypała

sala nr 14

5.        

2a

Renata Miśkiewicz

sala nr 16

6.        

2b

Anna Adamczyk

sala nr 15

7.        

3a

Grażyna  Krupa

sala nr 13

8.        

3b

Mirosława Mansz

sala nr 17

9.        

3c

Ewelina Barańska

sala nr 12

10.    

4a

Renata Rolak

sala nr 1

11.    

4b

Katarzyna Kasprzyk

sala nr 2

12.    

4c

Karina Wójcik

sala nr 6

13.    

5a

Renata Kwiatkowska

sala nr 8

14.    

5b

Anna Hamera

sala nr 5

15.    

5c

Marta Łukasik

sala nr 7

16.    

6a

Katarzyna Skit

sala nr 1 (PG)

17.    

6b

Katarzyna Mazan

sala nr 2 (PG)

18.    

7a

Anna  Stachurska

sala nr 3 (PG)

19.    

7b

Beata  Majcher

sala nr 4 (PG)

 

·         Nasza szkoła jest przyjazna dzieciom zgodnie z jej misją, która brzmi „Pozwalamy każdemu rozwijać się jego własnym rytmem”, dlatego też rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów, jak i niwelujemy deficyty.

Rokrocznie w pierwsze dwa tygodnie ferii letnich organizujemy półkolonie, które cieszą się dużym powodzeniem wśród naszych podopiecznych. W te wakacje aż 170 naszych  uczniów skorzystało z tej formy wypoczynku.

 

·          Mając na uwadze rozwój naszych uczniów współpracujemy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  Dzięki niej  nasza szkoła jako jedna z nielicznych w Polsce w dniach 21 – 25 sierpnia zorganizowała bezpłatne wakacyjne  zajęcia języka angielskiego. W projekcie wzięło 20 najlepszych uczniów . Zajęcia te w bardzo atrakcyjny sposób prowadzone były przez  2 wolontariuszki z fundacji.

·         Dały one wiele radości naszym milusińskim a jednocześnie rozwinęły ich kompetencje językowe.

 

·          Dbają o kompetencje językowe naszych uczniów od bieżącego roku szkolnego w klasach pierwszych prowadziliśmy  dodatkowe bezpłatne dwie dodatkowe godziny języka angielskiego. Są one przeznaczone na naukę języka poprzez zabawę. Stwarzamy takie warunki, że dzieci bawią się i nie wiedzą że się uczą.

 

·         Dzięki Panu wójtowi Jerzemu Murzynowi, który dba o oświatę zatrudniamy jako jedni z nielicznych  pedagoga szkolnego, psychologa i logopedę.

Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, która zapewnia wszystkim uczniom:

-organizację wycieczek edukacyjnych 

-zajęcia rozwijające pasje i  niwelujące deficyty

-naukę  pływania dla uczniów kl.2

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne  i logopedyczne

-bogactwo konkursów szkolnych i projektów edukacyjnych

-od 4 klasy naukę drugiego języka obcego.

 

Do dyspozycji  uczniów mamy 17 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, pracownię językową oraz salę gimnastyczną.  Przedszkole  dysponuje 4 salami. Od bieżącego roku szkolnego klasy 6 i 7 będą uczyły się w czterech salach znajdujących się w gimnazjum.

 

Szatnia dla klas 7 również znajduje się w gimnazjum

Szkoła wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny- 9 tablic interaktywnych, monitor interaktywny, podłogę multimedialną, a w każdej sali znajduje się rzutnik oraz komputer z dostępem do internetu.

 

  W  szkole funkcjonuje również dziennik elektroniczny. Dzięki niemu rodzice na bieżąco mogą monitorować postępy dzieci.

 

Nasza szkoła, jako nieliczna w Polce przy nauczaniu dzieci stosuje zasady nauczania według pedagogiki Planu Daltona.  Uczy  ona dzieci samodzielności, pracy w grupie i odpowiedzialności- cech , które będą potrzebne uczniom w dorosłej rzeczywistości.  W związku z powyższym nasza placówka  nominowana jest  do uzyskania certyfikatu Szkoły Daltońskiej. Proces certyfikacji będzie trwał przez okres 2 lat.

 

   Realizując wizję szkoły „Pozwalamy każdemu rozwijać się jego własnym rytmem”,  uczniowie klas 1-7 biorą udział w realizacji  innowacji  pedagogicznej Ocenianie w Dialogu (OWD): Uczeń – Nauczyciel – Rodzic. Działania te dostosowują tempo pracy na lekcji do indywidualnych możliwości każdego  dziecka.

 

  W szkole funkcjonuje stołówka. Panie kucharki gotują pyszne posiłki. Koszt jednego obiadu w szkole  wynosi 2.20 zł. Panie kucharki gotują naprzemiennie- jednego dnia zupę, drugiego – drugie danie. Koszt wyżywienia w przedszkolu: śniadania i obiadu dwudaniowego wynosi 3.60 zł. 

 

  Rodzice dzieci uczęszczających  do oddziału zerowego mają do wyboru albo dziecko,  jeżeli jest taka konieczność zostawić na świetlicy (rodzic nic nie płaci) lub w przedszkolu (wówczas zakażą godzinę płaci 1 zł).

 

  W naszej placówce rodzice mają decydujący wpływ na działania w niej realizowane.

 

 

 

·


 


 


  Prowadzenie:  zespół redakcyjny