Plan DaltońskiNasza szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 2016/2017 proces wdrażania edukacji opartej o Plan Daltoński. Polega on na metodzie indywidualnej pracy uczniów. 

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst (1887-1957).


Plan Daltoński 

Zespole Szkół Publicznych w Szewnie

-SAMODZIELNOŚĆ
- WSPÓŁPRACA
- ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ŚWIATŁA
Czerwone światło w planie daltońskim sygnalizuje samodzielną pracę ucznia.

Kiedy
nauczyciel „włączy” żółte, jest czas na rozmowę ze swoim kolegą – partnerem.

Jeśli
i wtedy w zespołach nie udaje się zrozumieć polecenia, czy też go poprawnie wykonać, jest czas na zielone światło, kiedy można, a nawet trzeba poprosić o pomoc nauczyciela.KORALE  DALTOŃSKIE
Korale działają na zasadzie zbliżonej do sygnalizatora. Kiedy nauczycielka zakłada je na szyję, dzieci wiedzą, że jest to dla nich znak do pracowania w ciszy, samodzielnie.


KOLORY DNI  I DYŻURY UCZNIÓW
Każdy dzień tygodnia ma u nas swój kolor. Poniedziałek - czerwony, wtorek - niebieski, środa - fioletowa, czwartek – zielony, piątek – żółty.


Specjalny suwaczek z dniami tygodnia pozwala dzieciom na zaznaczanie jaki mamy dzisiaj dzień. Dzięki temu, że każdy dzień oznaczony jest innym kolorem, nawet najmłodsze dzieci mogą zdobywać umiejętność identyfikowania dni tygodnia, zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać lub odczytywać ich nazwy. Starsi uczniowie pełnią dyżury.


ZEGAR DALTOŃSKI 
Papierowe zegary, wskazują czas na wykonanie danego zadnia.


OBECNOŚĆ
Rano po przyjściu do grupy, dzieci zaznaczają swoją obecność na specjalnej tablicy. Dzięki tej czynności dzieci uczą się nie tylko obowiązkowości ale również rozpoznawania poszczególnych liter alfabetu oraz zapisu swojego imienia.

  KALENDARZ POGODY

URODZINKI

Następnym z zastosowanych elementów jest wizualizacja pór roku, miesięcy i urodzin dzieci. Dzięki tej wizualizacji dzieci uczą się kolejności pór roku i miesięcy, uczą się jakie miesiące zaliczamy do poszczególnych pór roku.


PRAWA, LEWA RĘKA
PRACA W PARACH

Oprócz dyżurnych w grupie zmieniających się co tydzień, wyznaczamy jedno – dwoje dzieci, które w danym tygodniu pełnią funkcję naszych pomocników/ prawych rąk. Odpowiedzialni są oni m. in. za zdyscyplinowanie grupy, pilnowanie prawidłowego wypełniania przez dyżurnych swoich obowiązków czy pomocy innemu koledze z grupy.

BUŹKI ZACHOWAŃPLANOWANIE CZASU
Do planowania dnia, czyli co dzieci będą robić najpierw, a co potem, służą nam obrazki z dziennymi rytmicznymi kartami. Dzieci same pilnują porządku dnia – wystarczy, że spojrzą na tablicę, na której zawieszony jest plan w obrazkach i już wiedzą, jaka aktywność będzie następna.
 
Oprócz rytmicznych kart stosujemy także papierowe zegary, wskazujące czas rozpoczęcia danego zajęcia. Nad obrazkiem z symbolem aktywności umieszczona jest tarcza z zaznaczoną godziną wykonywania danej czynności.

LISTY DO PANI

WIZYTÓWKI

DODATKOWE ZADANIA  Prowadzenie:  zespół redakcyjny