PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY


Dzięki  Projektowi  szkoła   wzbogaciła  się  o  pomoce  dydaktyczne  o  wartości  8  tysięcy.

Uczniowie  natomiast  mają  okazję  do  rozwijania  swoich  pasji  i  zainteresowań  w  nietuzinkowy  sposób.

Projekt  Pierwsze  uczniowskie  doświadczenia  drogą do  wiedzy

był  realizowany w naszej szkole 

od 1 września 2009 r.  

 

Koncepcja  Projektu  oparta  jest  na  założeniu, że  każde dziecko  jest  zdolne, a  rolą  dorosłych  jest  te  zdolności  dostrzec, rozwijać i wspierać.

 

 Szkoła  zapewnia  dziecku  możliwość  wszechstronnego  rozwoju . 

Każde  dziecko  to  istota  unikalna  i  niepowtarzalna, mająca  własne  cele, zainteresowania  i  potrzeby.

 

Naszą  rolą  jest  zadbanie  o  to, aby  nauka  była  radosną  przygodą, a  nie  uciążliwym  obowiązkiem. Projekt  bazuje  na  inteligencji  wielorakiej  Howarda  Gardnera, która zakłada, że każde  dziecko  ma  wiele  stosunkowo  odrębnych  inteligencji, a  jego rozwój  dziecka  można  stymulować  poprzez  wykorzystanie  jego  mocnych  stron. 

 

W  naszej  szkole zostały  zorganizowane  Dziecięce  Ośrodki  Zainteresowań  wyposażone w  piękne  pomoce, dzięki  którym  na  zajęciach  dzieci  mają  możliwość  rozwijania  swoich  zainteresowań:  językowych, ruchowych,  matematyczno-logicznych, wizualno–przestrzennych, przyrodniczych, muzycznych, intrapersonalnych, interpersonalnych.

 

Projekt  realizowany  jest  w  trzech  etapach.

 

Pierwszy etap trwał od 1 września do 31 grudnia 2009 r.

 W  ramach  Projektu  klasa  II b  wraz  z  wychowawczynią  Mirosławą Mansz  realizowała  program   ,, Z  przyrodą  na  TY.’’

Realizacja  Projektu  zakończyła  się  17 grudnia  spektaklem  ,,Nadchodzi  Zima’’,  prezentacją  multimedialną  i  przedstawieniem  efektów  Projektu.

 m

 Drugi  etap trwał  od  1 grudnia  2009 do 20 czerwca 2010 r.  Realizowała  go  klasa I a  z  wychowawczynią  Grażyną  Krupą. Dzieci  realizowały  program  ,, W  krainie  sztuki .’’

 Podobnie  jak w  pierwszym  etapie  zakończył  się  spektaklem  ,, Brzechwolandia ’’, prezentacją  multimedialną  i  przedstawieniem  efektów  Projektu .

 g

Trzeci  etap  rozpoczął się  3  stycznia 2011r. i  potrwa  do  20 czerwca 2011r.

 Klasa  I b  wraz  z  wychowawczynią  Dorotą  Lasek  realizuje  program ,, ŚWIAT  SIĘ  ZMIENIA PRZEZ  MARZENIA.’’

 d

Zajęcia  każdego  etapu  obejmują  50  godzin  pozalekcyjnych. 

Uroczyste zakończenie realizacji projektu odbyło  9 czerwca 2011r. 

Było to ważne wydarzenie dla pierwszoklasistów. 

Występ rozpoczęli od przedstawienia kukiełkowego na motywach baśni H. Ch. Andersena " Brzydkie kaczątko". Później recytowali wiersze, śpiewali piosenki, grali na instrumentach, tańczyli. Na koniec wzięli udział w turnieju wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem pomocy otrzymanych na potrzeby realizacji projektu.

Uroczystośc zakończyła się współnym oglądaniem prezentacji multimedialnej z przebiegu realizacji zajęć   i degustacją pysznego tortu.

 

pokaz

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny