ort

Program Edukacyjno-Terpeutyczny "Ortograffiti"

ort


      Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym "Ortograffiti" prowadzonym przez pedagoga szkolnego - mgr Annę Orzech-Kunysz

            Program edukacyjno terapeutyczny„Ortograffiti" adresowany jest do uczniów klas IV-VI. 

W zajęciach uczestniczą nie tylko uczniowie ze stwierdzoną dysleksją, dysortografią czy dysgrafią, ale i mające trudności w nauce ortografii. Uczniowie pracują w niewielkich grupach, wypełniając pod kierunkiem nauczyciela specjalne zeszyty ćwiczeń "Ortograffiti", a także samodzielnie w domu.

                Zaletą programu jest  konstrukcja zadań oparta na zasadzie stopniowania trudności. Uczeń rozpoczyna wykonywanie ćwiczeń od bardzo prostych zadań, które dają mu szanse  na szybkie i bezbłędne wykonanie, do bardziej skomplikowanych wymagających wykorzystania wielu umiejętności, kojarzenia ze sobą faktów. Kolejnymi plusami programu są umiejętnie dobrane zestawy testów i ćwiczeń korespondujących z zainteresowaniami współczesnego ucznia szkoły podstawowej oraz bogata szata graficzna uwzględniająca upodobania i możliwości percepcyjne dzieci.
  Prowadzenie:  zespół redakcyjny