Ogłoszenia, informacje, życzenia

Klasy dwujęzyczneKonferencja OMEP


PRZEDSZKOLNY  FESTIWAL

POLSKIEGO TAŃCA LUDOWEGO...Ogłoszenia, informacje, życzenia

Rok szkolny 2020/2021

Praca szkoły od 18 stycznia 2021r.

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3  wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kl. 1-3 również odbywają się stacjonarnie, a dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową.

Uczniowie klas 4-8  nadal będą się uczyć zdalnie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie wideokonferencji.

 

Organizacja  pracy w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie  od 18 stycznia 2021r. opracowaną w oparciu o „Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla klas I-III szkół podstawowych” :

 

Organizacja zajęć – Czytaj   

Procedury obowiązujące w stołówce i kuchni – Czytaj  

Procedury obowiązujące w bibliotece – Czytaj 

Zasady korzystania z szatni – Czytaj   

Procedury obowiązujące w świetlicy – Czytaj   

Procedury obowiązujące podczas zajęć pozalekcyjnych – Czytaj  

Załącznik – plan wejść - Czytaj 

Świąteczny wystrój szkoły - grudzień 2020 - Zobacz
Publiczne Przedszkole w Szewnie
- informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 - Czytaj
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Życzenia - Czytaj

Informacja dla szkoły i przedszkola - Czytaj

Plan dla szkoły i przedszkola - Czytaj

Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy o niewjeżdżanie samochodami na tereny parkingów przy szkole.
Rok szkolny 2019/2020


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020- Życzenia


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Informacja - Czytaj

Plan odbioru świadectw - Czytaj


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie informuje, iż  wszyscy kandydaci do klasy 7 dwujęzycznej w roku szkolnym 2020/2021 

osiągnęli minimum 50% ze sprawdzianu kompetencji językowych 


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie informuje,

 iż 12 czerwca  2020r. (piątek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do szkoły i przedszkola 

na rok szkolny 2020/2021:
:

 

- do  klasy pierwszej -  zostały przyjęte wszystkie dzieci

- do grupy „0” – zostały przyjęte wszystkie dzieci

- do przedszkola - zostały przyjęte wszystkie dzieci


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty - Czytaj


Konsultacje z psychologiem i pedagogiem- CzytajStan epidemiczny, załatwianie spraw - Czytaj


Życzenia świąteczne - Czytaj

Nauka  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. - Czytaj


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Czytaj


II OLIMPIADA MATEMATYCZNA PRZEDSZKOLAKÓW

„Bądź jednym z dziesięciu,

czyli Alfa i Omega przedszkolnej matematyki”

Regulamin

Zgłoszenie

Życzenia świąteczne - Czytaj

2 i 3 stycznia 2020r. - Czytaj

Zimowa przerwa świąteczna - Czytaj

Przerwa świąteczna - przedszkole- Czytaj

Spotkanie świąteczne - Zaproszenie

"Szkoła do hymnu" - Czytaj
GAZETKA PRZEDSZKOLNA - Czytaj


14 października 2019- CzytajRok szkolny 2018/2019

Klasa dwujęzyczna - informacja- CzytajWakacyjny dyżur w przedszkolu 2019- Czytaj

Harmonogram półkolonii 2019- Czytaj


Zmiana harmonogramu pracy Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie od 13 czerwca 2019r. - Informacja

2 maja 2019r. - Informacja


Wiosenne przerwa świąteczna - Czytaj
Egzamin ósmoklasisty - sprawy organizacyjne
  -  Czytaj


Informacja

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie informuje, iż egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

15 kwietnia 2019r. z języka polskiego

16 kwietnia 2019r. z matematyki

17 kwietnia 2019r. z języka obcego.

 

W związku z tym, dni te są dniami wolnymi dla uczniów klas 1-7.


Strajk - informacje- Czytaj


Klasy dwujęzyczne- Zaproszenie na spotkanie - Czytaj


Charytatywny program artystyczno-taneczny -Dla Oskarka   - Czytaj                      Klasy dwujęzyczne - Czytaj


Życzenia świąteczne - Czytaj


Zimowa przerwa świąteczna - CzytajPRZEDSZKOLNY  FESTIWAL

POLSKIEGO TAŃCA LUDOWEGO i NARODOWEGO

oraz

PRZYŚPIEWEK LUDOWYCH

Zaproszenie - Czytaj

Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfC58hRhGD3TdsWMmkvE9LX9P_
wCoG06FUz0LojhcL0MjdQQ/viewform?usp=pp_url


Pomagamy Oli walczyć z chorobą! - Czytaj

Zaproszenie - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - Czytaj


Świętujmy razem 100‐lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej” - czytaj


Belfer Roku 2018/19

Dwie nauczycielki z naszej szkoły zostały nominowane w plebiscycie Echa Dnia Belfer Roku 2018/2019.

Zachęcamy do głosowania poprzez wysłanie sms:

 

Pani Marta Łukasik – sms o treści EDG.80 pod numer 72355

 

Pani Beata Majcher – sms o treści EDG.151 pod numer 72355

 

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i prosimy o polecanie dalej.

Zespół Samorządu Uczniowskiego


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie informuje, iż
2 listopada 2018r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.Rok szkolny 2017/2018


Z okazji Dnia Dziecka

wszystkim uczniom:

radości w każdej sekundzie,

uśmiechu w każdej minucie,

pogody w każdej godzinie,

szczęscia przez całe życie 

                   życzą:

                                              Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

                                            Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie


Szkolny jadłospis - Głosuj


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie informuje, iż :

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

2 maja 2018r. (środa)

 4 maja 2018r. (piątek)

1 czerwca 2018r. (piątek)

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.


W ramach obchodów 50-lecia

Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego 

Świętokrzyski Oddział OMEP

zaprasza

dyrektorów, nauczycieli przedszkoli  i szkół podstawowych

do udziału w konferencji

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”,

 

która odbędzie się  17 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja 2018r.

Zgłoś udział

 

 

Program Konferencji

 

10.15-11.00    Rejestracja uczestników

11.00-11.20  Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników: Małgorzata Turczyńska, Prezes    Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP

11.20-13.50  Sesja plenarna:

·         Historia Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w Polsce:

dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wiceprezes PK OMEP

·         Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – edukacją dla przyszłości 50-cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP, dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Komitetu OMEP

·         Umysły przyszłości : dr Aldona Kopik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

·         Total Physical Response- skuteczny sposób nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym: mgr Paulina Dębiec, Trener

·         Muzyka jako jeden z czynników wszechstronnego rozwoju dziecka: mgr Małgorzata Czechowicz, Trener

·         Neurodydaktyka- Uczę się ja, uczy się mój mózg: mgr Renata Konefał, Trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

13.50 -14.15  Przerwa kawowa

14.15-15.45   Warsztaty z podziałem na dwie tury: (od 14.15 do 15.00 oraz  od 15.00 do 15.45)

Dwa warsztaty do wyboru:

·         Leśne przedszkola- kilka refleksji o wychowaniu w lesie, gdzie każdy dzień to nowa przygoda: mgr Alicja Misiak, dyrektor Przedszkola nr 8 w Staszowie

·         Kosmiczne programowanie w edukacji wczesnoszkolnejmgr Beata Żońca

·         Edukacja przez ruch: Ewa Rusinek, dyrektor  Filii Przedszkola Samorządowego nr1 w Sandomierzu

·         Let’s move! Ruszajmy się! Ruch w nauce języka angielskiego.- mgr Paulina Dębiec,

·         Muzyka jako pomoc w pracy nauczyciela,mgr Małgorzata Czechowicz

15.45-16.00  Zakończenie konferencji: podsumowanie, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK w Kielcach

dr Ewa Lewandowska , Wiceprezes PK OMEP, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Aldona Kopik, OMEP, UJK Kielce, WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

dr Grażyna Kałamaga, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Tomasz Pleban- OMEP, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Małgorzata Turczyńska

Katarzyna Dryjas

Barbara Grzegorczyk

Dorota Lasek

Marzena Wójcik

 

Partnerzy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Polskie Stowarzyszenie Dalton

Publiczne Przedszkole Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Patronat honorowy:

Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

Wójt Gminy Bodzechów

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

*Liczba uczestników konferencji ograniczona.
  O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 


  

     Prowadzenie:  zespół redakcyjny