a
jezykowekomputeranglistadzwiekiroztanczonekaratećwiczharmonogrambasenturniej

  PODSUMOWANIE PROJEKTU


„Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu”
to projekt realizowany przez Gminę            Bodzechów  w okresie: od 1.09.2009r. do 30.06.2011r.


Głównym celem projektu było
 rozszerzenie zakresu zajęć realizowanych 

w Publicznym Przedszkolu w Szewnie.  

W ramach projektu 40 przedszkolaków brało udział  w :

- gimnastyce korekcyjnej,

- zajęciach z rytmiki,

- lekcjach języka angielskiego,  informatyki i tańca,

- treningu karate

- zajęciach na pływalni.

Dzieci zostaną również objęte opieką logopedy.
                      

Projekt realizowany był w ramach: 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Wartość dofinansowania, przyznanego na realizację projektu 253.600 zł.

*****************************************************************************

Czerwiec jest w każdej szkole bardzo pracowitym miesiącem, ale nie brak w nim również radości jaką sprawia chodzenie do szkoły i przedszkola. Przekonali się o tym szczególnie nasi najmłodsi milusińscy, którzy 14 czerwca 2011 roku mieli okazję wziąć udział w  pikniku podsumowującym realizację projektu „Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od 1.09. 2009r, trwał będzie do 31.08.2011r. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z Przedszkola odbywały się od 1.10.2009r do 30.06.2011r. W tym czasie 15 nauczycieli przekazywało swoją wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. W projekcie wzięło udział 82 dzieci.

Przedszkolaki z Szewny bawiły się i uczyły podczas następujących zajęć:

  1. „Ćwicz razem z nami” – gimnastyka korekcyjna – w ramach realizacji projektu dzieci będące w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju objęte zostały szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie powstawania i pogłębiania się wad postawy.

Dzieci skorygowały postawę ciała i wykształtowały nawyk prawidłowej postawy ciała

Efektywność zajęć zwiększona była przez współpracę z rodzicami

Efekty były utrwalane przez ćwiczenia domowe.

 

  1. „Językowe przygody” zajęcia logopedyczne – nauczyciel prowadzący zajęcia opracował indywidualne plany terapii logopedycznych i rewalidacji wad wymowy. Zajęcia logopedyczne obejmowały ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia strony leksykalnej mowy  poprzez powiększanie zasobu słownictwa biernego i czynnego oraz ćwiczenia strony gramatycznej mowy  czyli układanie zdania prostego. Aby dzieci mogły ćwiczyć w domu zakupiono dla nich zeszyty ćwiczeń logopedycznych. W ten sposób włączono rodziców do współpracy. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Dzieci poprawiły swoją wymowę, zminimalizowały niechęć do mówienia, dzięki czemu łatwiej nawiązują kontakty słowne. Wykreowały także u nawyk i chęć poznawania świata oraz zadawania pytań.

 

  1. „Komputer uczy i bawi” - Zajęcia komputerowe

Poprzez realizację tych zajęć dzieci zostały przygotowane do posługiwania się komputerem i technologią informatyczną. Poznały sposoby wykorzystania komputera w nauce, pracy i zabawie. Samodzielna praca i zabawa z komputerem przysporzyła maluszkom wiele radości. Dzieci wdrażały się do racjonalnego i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

 

  1. „Mały anglista” Zajęcia z języka angielskiego

Dzieci w wieku przedszkolnym odbierają naukę języka obcego jako zabawę i naturalnie przyswajają słownictwo. Nauka języka od najmłodszych lat pozwala na naturalny rozwój zdolności lingwistycznych, otwiera na drugiego człowieka oraz przybliża inne kultury. Poprzez naukę języka obcego w przedszkolu zwiększono szanse edukacyjne dzieci

 

  1. „Rozbrykane dźwięki” Zajęcia z rytmiki

Dzięki zajęciom dzieci rozwinęły swoją muzykalność i wrażliwość muzyczną, kształciły miłe dla ucha głosiki oraz rozwijały umiejętność współżycia w zespole.

Najwięcej radości przysporzyła im gra na instrumentach muzycznych i śpiewanie piosenek. Radość na małych buziach wzbudzały także zabawy muzyczne, podczas których dzieci rozwijały swoje zdolności motoryczne oraz wyobraźnię. Zajęcia z rytmiki niewątpliwie stymulują wszechstronny rozwój dziecka tak ważny w wielu przedszkolnym.

 

  1. „Roztańczone nóżki” Zajęcia taneczne

Dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych wzbogaciły poczucie tożsamości kulturowej. Mali tancerze odkryły taniec jako uniwersalny język komunikacji niewerbalnej, który pozwolił im pokonać bariery, pozbyć się obaw i niechęci do innych oraz dał poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w grupie. Ponadto dzieci mogą się pochwalić znajomością podstawowych kroków tańców towarzyskich

 

  1. „Karate” Zajęcia sportowe

Przez zajęcia „Karate” rozwijano zainteresowanie sportem. Ćwiczenia i zabawy ruchowe pomogły w równomiernym i symetrycznym rozwoju wszystkich partii mięśni, co jest niezwykle ważne dla utrzymania prawidłowej postawy. Na zajęciach dzieci rozwijały koordynację ruchową oraz ćwiczyły refleks. Szczególnie chłopcy bardzo zadowoleni byli z zajęć. Filozofia karate dała im możliwość poznania siebie oraz panowania nad emocjami. Ponadto uczestnicy nauczyli się podstawowych pozycji i technik karate, dowiedziały się co to jest karate, skąd pochodzi i po co je ćwiczymy

 

  1. Zajęcia rekreacyjne na basenie

Podczas zajęć dzieci uczyły się pływać wybranymi stylami. Dzięki zajęciom „małe rybki” nauczyły się odpowiedzialności za siebie i innych. Ważnym punktem zajęć była nauka dyscypliny i bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Podczas zajęć dzieci odnosiły  małe i duże sukcesy na miarę swoich możliwości. Jedni pokonali lęk przed wodą inni nauczyli się pływać.  

 

 

Piknik był doskonałą okazję, aby maluszki zaprezentowały swoje umiejętności zdobyte podczas trwania projektu. Rodzice nie kryli łez wzruszenia, widząc swoje pociechy podczas wykonywania piosenek w języku polskim i angielskim. Dzieci zaprezentowały ćwiczenia poprawiające sylwetkę, z których wykonaniem niejeden dorosły miałby kłopoty.  Wiele emocji wzbudziły pokazy ćwiczeń logopedycznych i recytowanie „językołamaczy”. Pokaz tańca i fragment treningu karate ujawnił niewątpliwe talenty drzemiące w dzieciach. Pokaz efektów prowadzonych zajęć dał rodzicom możliwość spojrzenia na swoje dziecko z nieco innej strony. Miejmy nadzieję, że będą oni wspierać swoje perełki w rozwijaniu pasji i usłyszymy może przyszłości o sukcesach Ani w tańcu lub o zdobyciu przez Adama  pucharu w sztukach walki. Szkoła również włączy się w ten proces, ponieważ oferuje wiele kół zainteresowań. Uwieńczeniem pikniku był poczęstunek i upominki dla wszystkich dzieci. Jesteśmy jednak przekonani, że największym sukcesem projektu są uśmiechnięte buźki przedszkolaków i ich wiara we własne możliwości.

piknik

PODSUMOWANIE PROJEKTU - pobierz

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnegobelka