Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

nominowany do nagrody Ogólnopolskiego Konkursu

 „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została nominowana  przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do Ogólnopolskiego Konkursu” o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji.

Głównym celem konkursu jest uhonorowanie  placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli stosujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania.

Organizatorami konkursu są Świętokrzyski Kurator Oświaty, Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego oraz Targi Kielce S.A.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej  Anna Zalewska.

Nominacja naszej szkoły  jest dużym wyróżnieniem i sukcesem.
XXI wiek to przełom nie tylko dla rozwoju technologicznego, ale również edukacyjnego.

W dzisiejszej szkole nie wystarczy kreda i tablica, ponieważ nowa generacja uczniów mobilizuje do posługiwania się zupełnie innym zestawem narzędzi dydaktycznych.

Jesteśmy niejako świadkami edukacyjnej ewolucji, która dla naszej placówki stała się ogromną inspiracją do wdrażania innowacyjnych metod i form pracy. Dlatego czujemy się niezmiernie wyróżnieni, gdyż nasza szkoła znalazła się wśród dwudziestu placówek z województwa świętokrzyskiego, które otrzymały nominację do tytułu Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Jest to szczególna nobilitacja, gdyż zostaliśmy docenienie za innowacyjność, którą na co dzień wdrażamy podczas pracy z dziećmi. Staramy się przy tym rozbudzać ich kreatywność, by szli przez życie za głosem swoich pasji i znaleźli „sposób na siebie”. Uczymy się poniekąd razem z nimi, bo zdajemy sobie sprawę, że aby dotrzeć do ucznia, należy przełamać schematy i poszukiwać nowatorskich rozwiązań, które rozbudzą w każdym z nich konkretną aktywność będącą cennym drogowskazem

w budowaniu własnej przyszłości, gdyż doświadczenia nabyte w szkole podstawowej rzutują na całe życie człowieka.

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny