Uczniowie wyró┐niaj▒cy sie w nauce

   Powrót do strony g│ównej

Klasa VI a

 

Dziekan Agnieszka

5,50

Gajewski Mateusz

4,92

Kowalska Katarzyna

5,00

Lepiarz Kinga

5,25

Pytlak Natalia

4,92

Rolecki Mateusz

4,75

Sokó│ Wiktoria

5,00

Wójcik Nela

5,00

»aczek Julia

5,08

 

  

  Prowadzenie:  zespó│ redakcyjny