Uczniowie wyró┐niaj▒cy sie w nauce

   Powrót do strony g│ównej


Klasa IV a

 

Bara˝ska Katarzyna

5,00

Kubik Micha│

4,75

Lipi˝ski Dawid

4,83

Maj Igor

4,75

MoŠko Natalia

5,17

Nierubiec Ernest

4,92

Pietruszka Natalia

5,00

Turbakiewicz Oliwia

4,92

»elazowski Mateusz

5,25                           
                   

      

           
                 

  

  Prowadzenie:  zespó│ redakcyjny