KANGURKOWE ZMAGANIA


Zadania dla kl. 4

Zadania dla kl. 5

Zadania dla kl. 6
wstecz


Kangurki  2014/2015


Klasa 4

Zad.1

W 1001 roku Mikołaj Starszy miał 245 lat, a jego syn – Mikołaj Młodszy, miał 101 lat. W którym roku Mikołaj Starszy będzie 2 razy starszy od Mikołaja Młodszego?

Zad.2

Sześciu Mikołajów w 20 minut rozda 40 prezentów. Ile prezentów rozda 18 Mikołajów w ciągu 2 godzin?

Zad.3

Mikołaj Mały i Mikołaj Średni ważą razem tyle samo, co Mikołaj Duży, a Mikołaj Mały i Mikołaj Duży ważą razem dwa razy więcej niż Mikołaj Średni. Ile razy Mikołaj Duży jest cięższy od Mikołaja Małego?

Klasa 5

Zad.1

Trzech Mikołajów rozdało 21 prezentów w pół godziny. Mikołaj Mały rozdał trzy razy więcej niż Duży, a Mikołaj Średni rozdał mniej od Małego, ale więcej od Dużego. Ile prezentów rozdał każdy z nich?

Zad.2

Pewien Mikołaj niósł z miasta A do miasta B ciężki wór z prezentami. Gdy był dokładnie w połowie drogi, spotkał zaprzęg reniferów, który zabrał go do miasta B. Po rozdaniu wszystkich prezentów Mikołaj wrócił pieszo do miasta A. W którą stronę podróżował dłużej, jeśli z pustym workiem szedł dwa razy szybciej, niż z pełnym?

Zad.3

Dwóch Mikołajów rozdało już prawie wszystkie prezenty. Gdyby pierwszy oddał drugiemu jeden prezent, to mieliby tyle samo prezentów, a gdyby drugi oddał pierwszemu jeden prezent, to pierwszy miałby ich dwa razy więcej niż drugi. Ile prezentów zostało każdemu z nich?

Klasa 6

Zad.1

 Prawdziwy Mikołaj zawsze mówi prawdę, fałszywy Mikołaj zawsze kłamie. Wiadomo, że wśród Mikołajów A, B i C jest dwóch prawdziwych i jeden fałszywy. A mówi: „Mikołaj B jest fałszywy”. B mówi: „Mikołaj C jest prawdziwy”. C mówi: „Mikołaj A jest fałszywy”. Który z nich jest fałszywym Mikołajem?

Zad.2

Spośród 50 Mikołajów rozdających prezenty w Beskidach Wschodnich 45 mówi po huculsku, 40 po łemkowsku i 30 po bojkowsku. Co najmniej ilu z nich mówi wszystkimi trzema językami (gwarami)?

Zad.3

W worku z prezentami są: lalki, samochodziki, piłki i misie. Ile zabawek trzeba wyjąć z worka, by wśród nich było na pewno co najmniej pięć jednakowych zabawek?Zadania zainspirowane są (lub) pochodzą ze "Zbioru zadań" A. Żurek, P. Jędrzejewicz, wyd GWO
Klasa 4

Zad 1

Kasia, Ola, Zuzia i Agata rozmawiały o swoich książkach. Okazało się, że Kasia ma 65 książek, a Ola o 17 książek więcej. Zuzia ma o 36 książek mniej niż Kasia i Ola razem. Agata zaś ma 2 razy mniej książek niż Kasia i Zuzia razem. Ile książek ma każda z dziewczynek?

Zad.2

Maciek słodzi herbatę wsypując 2 łyżeczki cukru do szklanki herbaty. Jedna łyżeczka waży 5g. Chłopiec wypija dziennie 4 szklanki herbaty. Na ile dni wystarcza mu 1 kilogram cukru?

Zad.3

Zosia wstaje o 630, lekcje w szkole rozpoczyna o 800, a kończy po 6 godzinach i 45 minutach. Po powrocie do domu najpierw odpoczywa i je obiad przez 45 minut. Potem przez 3 i pół godziny odrabia lekcje. Wieczorem jeszcze przez 1 godzinę ogląda telewizję, przez 30 minut je kolację i przez pól godziny czyta książkę.

Ile godzin śpi Zosia?

Klasa 5

Zad. 1

Ze sznurka długości 112,6m odcięto najpierw 34,5m, a następnie  tego, co ucięto za pierwszym razem.

Ile metrów sznurka zostało?

Zad.2

Za 14,5kg pomarańczy należy zapłacić 52,2zł.

Czy wystarczy 70 zł na zakup 18,6kg pomarańczy?

Zad.3

Pani hipopotam waży 4,2t, a pan hipopotam jest cięższy od pani hipopotam o 0,25 jej wagi.

Ile ważą obydwa hipopotamy razem?

Klasa 6

Zad.1

Krzysiek pomyślał pewną liczbę. Dodał do niej 12. Odjął iloczyn liczb 4 i 6 i otrzymał (-30). Jaką liczbę pomyślał Krzysiek na początku?

Zad.2 

W konkursie matematycznym za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymywał 3 punkty, a za każdą błędną odpowiedź otrzymywał (-1) punkt. Emilka rozwiązała 8 zadań i otrzymała 12 punktów. Ile zadań rozwiązała błędnie?

Zad.3

Trójkąt równoramienny podzielono na dwa jednakowe trójkąty prostokątne. Kąt ostry trójkąta prostokątnego ma miarę 28o.

Jakie miary mają kąty trójkąta równoramiennego?

Rozpatrz różne możliwości.

Wykorzystano zadania z publikacji  "Czy już umiem" autorstwa  W. Paczesnej
Kangurki  2012/2013  

MARZEC/KWIECIEŃ

 

Klasa IV

1)      4 bociany w 2 godziny łapią 8 żab. Ile potrzeba bocianów, by w 1 godzinę schwytać 80 żab?

2)      W pudełku są 4 piłki białe, 5 żółtych i 6 czarnych. Zosia wyciąga piłki nie widząc ich koloru. Ile najmniej piłek musi wyciągnąć Zosia, by mieć pewność, że ma po 2 piłki każdego koloru?

 

3)   Mamy sznurek o długości 90 centymetrów. Nie mając żadnych innych narzędzi oprócz noża, podaj przepis jak uzyskać kawałek sznurka o długości równej 40 centymetrów.

 

Klasa V

1)      Tatuś w drodze do domu kupił ciasteczka swoim córkom. Pierwszej córce dał 1 ciasteczko i ósmą część pozostałych. Drugiej córce dał 2 ciasteczka i ósmą część pozostałych. Trzeciej córce dał 3 ciasteczka i ósmą część pozostałych. Tatuś rozdawał w ten sposób ciasteczka aż do ostatniej córki i zużył wszystkie ciasteczka.
Okazało się, że każda z córek otrzymała tyle samo ciasteczek. Ile ciasteczek dostała  każda z córek?

2)      Butelka z korkiem kosztuje 1,10 złotego. Butelka jest droższa od korka o złotówkę. Ile kosztuje korek?

      3)   Stefek i Michał odrabiają pracę domową z matematyki. Stefek rozwiązuje jedno  zadanie w ciągu 6 minut, zaś Michał rozwiązuje jedno zadanie w ciągu 10 minut. Gdy Stefek rozwiązał wszystkie swoje zadania, Michałowi zostały jeszcze    
 
2 zadania.  Ile zadań mieli do rozwiązania chłopcy?

 

Klasa VI

1)      Wacek nalał sobie pełną szklankę wody. Wypił 1/3 szklanki  i dolał do pełna soku. Czynność tą powtórzył jeszcze pięciokrotnie. Ostatnią szklankę wypił do dna.  Ile   szklanek wody i ile szklanek soku wypił Wacek?

2)      W Kościele Katolickim, podczas głównej Mszy Świętej Wielkanocnej (Rezurekcji), zapalane są świece, które wierni przynoszą ze sobą. Jedna z osób uczestniczących w Mszy zapala swoją świecę od Świecy znajdującej się na ołtarzu, co zajmuje 5 sekund. Od tej osoby zapala swoją świecę kolejna osoba, co też zajmuje 5 sekund.W kolejnych turach wszystkie osoby, które mają zapalone świece "użyczają ognia" kolejnym osobom - pojedyncza tura trwa 5 sekund. W Rezurekcji uczestniczy 300 osób, z których każda ma ze sobą świecę. Oblicz, ile czasu zajmie by wszyscy wierni zapalili swoje świece?

3)      Jeden kran napełnia basen wodą w ciągu 2 godzin, drugi kran w ciągu 3 godzin.W jakim czasie napełnią basen obydwa krany?

 

LUTY/MARZEC

 1. Pani Zofii spodobały się w sklepie dwa rodzaje firanek: ozdobna o szerokości 2m i gładka o szerokości 3m. Ceny za 1 m2. Ceny za 1 m2 każdej firanki były jednakowe. Pani Zofia kupiła 120 cm ozdobnej firanki oraz 90 cm gładkiej firanki. Za którą firankę pani Zofia zapłaciła więcej?

 2. Amia, Bania, Cynia i Dynia to małe miasteczka w pewnym państwie. Z Ami do Dyni jedzie się przez Banię i Cynię. Cała droga wynosi 90,58km. Z Ami do Cyni jest 78,2 km, zaś z Bani do Dyni jest 72,44 km. Jakie są odległości pomiędzy kolejnymi miasteczkami?

 3. Poszukiwana!!!

  Poszukiwana jest liczba trzycyfrowa podzielna przez 10, której suma cyfr wynosi 5.

  Uwaga!!! Liczba ta jest większa od 300, ale mniejsza od 400.

  Dla znalazcy NAGRODA!!!

 4. Dwie serwetki mają jednakowe pola powierzchni. Jedna z nich jest prostokątem  o wymiarach 0,8m x 0,2m, a druga jest kwadratem. Brzeg każdej z tych serwetek obszyta kolorową tasiemką. Ile metrów tasiemki zużyto?

 5. Takim samym literom odpowiadają takie same cyfry, a różnym literom – różne cyfry. Rozszyfruj działania tak, aby każde działanie było poprawne.

  AF + B = EC

  +      +      +

  B + D = AE

  ||     ||       ||

  EC + AE = CD

 6. W trapezie prostokątnym o polu 84 cm2 dłuższa podstawa ma długość 9 cm, a wysokość ma 12 cm. Oblicz długość drugiej podstawy tego trapezu.

 7. Drewniany klocek w kształcie sześcianu pomalowano na czerwono, a następnie pocięto na 64 jednakowe sześcianiki. Ile sześcianików ma trzy ściany pomalowane na czerwono, ile ma dwie pomalowane ściany, ile jedną ścianę? Ile jest sześcianików, które nie maja pomalowanych ścian?

 8. Szli suchą szosą, krokiem marszowym

  Żołnierze w szyku defiladowym.

  Dziesięć szeregów w pełnym rynsztunku

  Szło w sobie tylko znanym kierunku.

  Z piersią na ustach kroczyli tak,

  Nagle drogowy ujrzeli znak.

   - Zwężenie szosy. Dowódca w mig

  Podjął decyzję  - „Zmieniamy szyk”.

  Wrzasnął – „Kolumnę zwęzić o trzech”.

  Aż szeregowcom zaparło dech.

  A kiedy szybko zrobili to,

  Szesnaście szosą szeregów szło.

  W obu ustawieniach szeregi były pełne. Ilu szeregowców szło suchą szosą?

 9. Minutowa wskazówka zegara obróciła się o 60o.

  O jaki kąt obróciła się w tym samym czasie wskazówka godzinowa?  

   

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ

Klasa 4

 

1)      Dziewięciu Mikołajów w 30 minut rozda 60 prezentów. Ile prezentów rozda trzydziestu sześciu Mikołajów w ciągu trzech godzin?

2)      Wyobraź sobie, że masz trzy klucze do trzech zamków. Ile prób musisz wykonać,

            by dowiedzieć się, który klucz pasuje do którego zamka?

3)      Na podwórku są koty i sroki. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest kotów, a ile   

      srok?

 

Klasa 5

 

1)      Agatka ma tyle samo sióstr co braci, a jej brat Jacek ma dwa razy więcej sióstr niż braci. Ile dzieci jest w tej rodzinie?

2)      W pewnej klasie nie można wskazać czterech uczniów, którzy urodzili się w tym samym dniu tygodnia. Ilu najwięcej uczniów może być w tej klasie?

3)      Mikołaj Mały i Mikołaj Średni ważą razem tyle samo co Mikołaj Duży, a Mikołaj Mały i Mikołaj Duży ważą razem dwa razy więcej niż  Mikołaj Średni. Ile razy Mikołaj Duży jest cięższy od Mikołaja Małego?

 

Klasa 6

 

1)      Dwóch sąsiadów wybrało się po zakupy. Jeden z nich kupił 2 kg pomarańczy i 1 kg cytryn i zapłacił 7 zł, a drugi 2 kg cytryn i 1 kg pomarańczy i zapłacił 8 zł.

      Ile kosztował 1 kg pomarańczy, a ile 1 kg cytryn?

2)      Piotruś wziął do szkoły tabliczkę czekolady (24 kostki). Na pierwszej przerwie zjadł kilka kostek, na drugiej tyle samo, a na trzeciej tyle, co na pierwszej i drugiej razem.

            Zostało mu tyle kostek, ile zjadł do tej pory. Ile kostek zjadł Piotruś na pierwszej   przerwie?

 

3)      Pewien Mikołaj niósł z miasta A do miasta B ciężki wór z prezentami. Gdy był   dokładnie w połowie drogi, spotkał zaprzęg reniferów, który zabrał go do miasta B.

      Po    rozdaniu wszystkich prezentów Mikołaj wrócił pieszo do miasta A.

      W którą   stronę podróżował dłużej, jeśli z pustym workiem szedł dwa razy szybciej  niż z pełnym?

*********************************LISTOPAD

Klasa 4

 

Zadanie 1

 

Ania jest starsza od Basi o 3 lata i młodsza od Celiny o 2 lata. Dorota jest o 1 rok młodsza od Basi. O ile Celina jest starsza od Doroty ?

 

Zadanie 2

 

Jaka jest największa możliwa ilość poniedziałków w ciągu roku?

 

Klasa 5

 

Zadanie 1

 

Z pnia arytmokaliptusa wyrastają trzy potężne konary. Z każdego z nich wyrastają cztery gałęzie, z każdej z nich po sześć mniejszych gałęzi, z tych zaś po osiem małych gałązek. Na końcu każdej z nich rosną po dwa kwiaty malwy. Ile kwiatów posiada arytmokaliptus?

 

Zadanie 2

 

Z kwadratowych skrawków materiału 10cm na 10cm kangurek zamierza uszyć prostokątną narzutę o długości 1,5m i szerokość 1m. W każdy miejscu, w którym schodzą się ze sobą cztery kwadraciki, chce przyszyć ozdoby guziczek. Ile guziczków będzie potrzebował kangurek?

 

Klasa 6

 

Zadanie 1

 

Do upieczenia ciasta trzeba użyć: 300g mąki, 80g cukru, pół litra wody, 5 g soli i 250g masła. Litr wody waży 1 kg. Jaka jest łączna waga produktów potrzebnych do upieczenia ciasta?

 

Zadanie 2

 

Skok małego kangurka ma długość 1m i trwa pół sekundy. Skok jego mamy ma długość 3 m i trwa jedną sekundę. Mama i jej synek ruszają jednocześnie z tego samego miejsca do drzewa eukaliptusowego odległego 180 m. ile sekund będzie czekać mama pod drzewem eukaliptusowym na małego kangurka?

*********************************

PAŹDZIERNIK

ZADANIA DLA KL. 4

1. Aparat fotograficzny Romka potrafi zrobić 30 sekundowy film.

Ile takich filmów musi zrobić swoim aparatem Romek by uzyskać

10 minutowy pokaz filmów?

2. 6 dziewczynek uszyło 15 ubranek dla lalek w czasie jednego spotkania. Ile dziewczynek musi przyjść, by w czasie jednego spotkania uszyły 25 ubranek dla lalek?

3. Kim dla Kasi jest matka jej prababci?ZADANIA DLA KL. 5

1. 60 kartek kosztuje w sklepie 60 groszy i ma grubość 6 milimetrów.

Jaką wysokość ma stos kartek o wartości 1251 złotych?

 

2. Adam pewnego wieczoru o godzinie 18:00 usiadł na ławce przed swoim domem i pomyślał: Ciekawe, czy za 800 godzin będzie tu świecić słońce?

3. Do sumy liczb 987789987789 i 999999 dodaj różnicę tych liczb.

 


ZADANIA DLA KL. 61. Kielce mają 5 razy więcej mieszkańców niż Ciechanów.

Warszawa ma 50 razy więcej mieszkańców niż Ciechanów.

Ile razy więcej mieszkańców ma Warszawa w stosunku do Kielc?

 

2. Butelka z korkiem kosztuje 1,10 złotego. Butelka jest droższa od korka o złotówkę. Ile kosztuje korek?

 

3. Zając zjada marchewkę w ciągu 15 minut. Pęczek 8 marchewek

kosztuje 12 zł. Ile złotówek zjada 5-osobowa zajęcza rodzina w ciągu minuty?

 


 

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny