KALENDARZ SZKOLNY

a

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

                       2016/2017   

1
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.


3
Ferie zimowe:30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie


4
Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.


5
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

6
Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia
2017 r.

 
                                                 Prowadzenie:  zespół redakcyjny