KALENDARZ SZKOLNY

a

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

                       2019/2020


1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3 Ferie zimowe:

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.
6 Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia

2020 r.KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

                       2018/2019

1


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.

2


Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2018 r.

3


Ferie zimowe:


14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4


Wiosenna przerwa świąteczna


18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5


Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych


21 czerwca 2019 r.

6


Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia

2018 r.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

                       2017/2018   

1
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.


3
Ferie zimowe:12-25 lutego 2018 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie


4
Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.


5
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

6
Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia
2018 r.

 
                                                 Prowadzenie:  zespół redakcyjny