KALENDARZ SZKOLNY

a

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

                       2017/2018   

1
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.


3
Ferie zimowe:12-25 lutego 2018 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie


4
Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.


5
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

6
Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia
2018 r.

 
                                                 Prowadzenie:  zespół redakcyjny