Od 2 września 2013r. nasza szkoła realizuje projekt:
 „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa  w Szewnie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Cel projektu:
Wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych   nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Szewnie w zakresie wykorzystywania w swojej pracy ICT.   ****************************

W Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie zakończyła się realizacja projektu  pt.  „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa  w Szewnie do stosowania  e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”.

 

 Był to cykl specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Szewnie w zakresie wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.Realizacja projektu trwała od 2 września 2013r do 31 marca 2014r. W szkoleniu uczestniczyły 22 nauczycielki. Zajęcia odbywały się w trybie mieszanym (blended learning). Zrealizowano łącznie 100 godzin zajęć, z czego 40 godzin zajęć stacjonarnych i 60 godzin e-learningu.

Uczestnicy szkolenia poznali m.in. zasady równościowe kobiet i mężczyzn, podstawy pracy na platformie eL, wykorzystanie  Internetu  w dydaktyce, organizację procesu zdalnego nauczania, tworzenie materiałów multimedialnych.  

 

Wiedza zdobyta podczas szkoleń została wykorzystana do stworzenia przez uczestników własnych autorskich kursów e-learningowych, a za pięć najlepszych nauczycielki: Katarzyna Mazan, Katarzyna Skit, Grażyna Krupa, Karina Wójcik i Dorota Stępień, otrzymały nagrody. Wręczył je Pan Roman Kaczmarski, ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BODZECHÓW na seminarium podsumowującym realizację projektu, które odbyło się 25 marca 2014r.W ramach projektu szkołę wyposażono w interaktywną tablicę, laptop.

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny