Dyżury nauczycieli

Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny(od-do)

Miejsce

1

Renata Miśkiewicz

czwartek

13.45 - 14.25

pokój naucz.

2.

Elżbieta Oszczypała

piątek

10.00-10.30

pokój nauczycielski

3.

Anna Stachurska

czwartek

08.55-09.40

pokój naucz.

4.

Marzena Kazimierska

 

 

 

5.

Grażyna Krupa

środa

11.55- 12.30

pokój naucz.

6.

Danuta Bańda

poniedziałek

wtorek

10.50 - 11.20

8.00 - 8.30

pokój naucz.

7.

Łucja Kulibab

piątek

10.45-11.30

pokój naucz.

8.

Ewelina Barańska

 

 

 

9.

Bożena Turek

piątek

9:50-10:20

pokój naucz.

10.

Beata Majcher

poniedziałek

9.00 - 9.40

pokój naucz.

11.

Monika Kolasa

środa

11.00-11.30

sala nr 10

12.

Izabela Rojek

 

 

 

13.

Renata Rolak

środa

8.55-9.40

hala sportowa

14.

Anna Adamczyk

piątek

8.55-9.40

pokój naucz.

15.

Katarzyna Tkaczyk -Tofil

poniedziałek

10.45-11.30

hala sportowa

!6

Anna Pacia

czwartek

11.00-11.45

świetlica 1

17.

Leonard Starsiak

 

 

 

18.

Karina Wójcik

wtorek

8.55-9.40

pokój naucz.

19.

Katarzyna Bień

czwartek

10.45-11.30

sala 8

20.

Anna Hamera

poniedziałek

8.50- 9.20

pokój naucz.

21.

Katarzyna Skit

poniedziałek

9.50-10.35

pokój naucz.

22.

s.Anna Godek

poniedziałek

13.45-14.30

sala nr 16

23.

Ewelina Rygalska

 

 

 

24.

Renata Kwiatkowska

piątek

11.00-11.30

pokój nauczycielski

25.

Marta Łukasik

środa

9:50-10:35

pokój naucz.

26.

Marlena Polit

piątek

11:45 - 12:30

pokój naucz.

27.

Mirosława Mansz

 

 

 

28.

Artur Burdzy

 

 

 

29.

Aneta Kasprzyk

 

 

 

30.

Dorota Stępień-Zając

wtorek

8.55-9.40

6PG

31.

Ewelina Rybusińska

 

 

 

32.

Agnieszka Bidzińska

wtorek

9.50-10.35

pokój naucz.(PG)

33.

Agnieszka Kozieł

piątek

10:45 - 11:30

pokój nauczycielski

34.

Aneta Pacocha

czwartek

8.55-9.40

pokój naucz.

35.

Eulalia Jedlikowska

wtorek

12:45 - 13:30

8PG

36.

Sylwia Gryzka - Ośko

wtorek

10.45-11.30

pokój naucz.

37.

Elżbieta Kucharska

 

 

 

38.

Katarzyna Kasprzyk

poniedziałek

8.55-9.40

pokój naucz.

39.

Lidia Ziębora

środa

9.50 - 10.35

pokój naucz. (PG)

40.

Tomasz Marynowski

poniedziałek

9.50-10.35

hala sportowa

 

 


Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny(od-do)

Miejsce

1

Renata Miśkiewicz

poniedziałek

12.00 -12.30

pokój nauczycielski

2.

Elżbieta Oszczypała

poniedziałek

12.05-12.35

pokój nauczycielski

3.

Anna Stachurska

czwartek

10.45-11.30

pokój nauczycielski

4.

Marzena Kazimierska

poniedziałek

13

sala 10

5.

Grażyna Krupa

poniedziałek

8.15 - 8.40

pokój naucz.

6.

Danuta Bańda

wtorek, czwartek

8.00-8.30

pokój naucz.

7.

Łucja Kulibab

poniedziałek

8.55-9.40

pokój naucz.

8.

Ewelina Barańska

poniedziałek

10:00

pokój nauczycielski

9.

Bożena Turek

piątek

8:15- 8:45

pokój nauczycielski

10.

Beata Majcher

środa

9.00-9.30

pokój nauczycielski

11.

Monika Kolasa

czwartek

11.00

sala nr 10

12.

Izabela Rojek

 

 

 

13.

Renata Rolak

poniedziałek

9.50-10.35

pokój nauczycieli wychowania fizycznego

14.

Anna Adamczyk

środa

7.30-8.00

sala 15

15.

Katarzyna Tkaczyk -Tofil

 

 

 

!6

Anna Pacia

wtorek

11.00-11.30

pokój nauczycielski

17.

Leonard Starsiak

 

 

 

18.

Karina Wójcik

poniedziałek

10.45-11.30

pokój nauczycielski

19.

Katarzyna Bień

wtorek

9.50-10.35

pokój nauczycielski

20.

Anna Hamera

czwartek

9.00- 9.30

pokój nauczycielski

21.

Katarzyna Skit

wtorek

10.45-11.15

pokój nauczycielski

22.

s.Anna Godek

czwartek

11.55-12.40

13

23.

Ewelina Rygalska

piątek

9.50-10.35

gab. logopedyczny

24.

Renata Kwiatkowska

poniedziałek

13.45-14.30

sala nr 8

25.

Marta Łukasik

wtorek

12.50-13.35

sala nr 7

26.

Katarzyna Mazan

wtorek

12.00 - 12.40

pokój nauczycielski

27.

Mirosława Mansz

piątek

13.55-14.30

sala nr 17

28.

Artur Burdzy

 

 

 

29.

Aneta Kasprzyk

 

 

 

30.

Karolina Gadkowska

 

 

 

31.

Ewelina Rybusińska

 

 

 

32.

Agnieszka Wyrębkiewicz

czwartek

11.55 - 12.40

pokój

nauczycielski

33.

Agnieszka Kozieł

wtorek

12:00 - 12:30

pokój nauczycielski

34.

Aneta Pacocha

poniedziałek

9.00 - 9.30

pokój nauczycielski

35.

Eulalia Jedlikowska

czwartek

9.00 - 9.30

pokój nauczycielski PG

36.

Anna Dymanowska

 

 

 

37.

Elżbieta Kucharska

poniedziałek

10.45-11.30

pokój nauczycielski PG

38.

Katarzyna Kasprzyk

piątek

8.55-9.25

pokój nauczycielski

39.

Lidia Ziębora

poniedziałek

9.50 - 10.30

pokój nauczycielski

PG

40.

Tomasz Marynowski

 

 

 


Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1

Renata Miśkiewicz

wtorek

9.00

pokój nauczycielski

2.

Elżbieta Oszczypała

wtorek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

3.

Anna Stachurska

wtorek

10.40-11.25

pokój nauczycielski

4.

Marzena Kazimierska

wtorek

10.00- 10.30

świetlica szkolna

5.

Grażyna Krupa

piątek

10.00-10.30

pokój nauczycielski

6.

Danuta Bańda

wtorek

czwartek

10.45-11.15

11.00-11.30

pokój nauczycielski

7.

Łucja Kulibab

poniedziałek

11.50- 12.35

pokój nauczycielski

8.

Ewelina Barańska

wtorek

10.40-11.25

pokój nauczycielski

9.

Bożena Turek

czwartek

10.40- 11.25

pokój nauczycielski

10.

Beata Majcher

piątek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

11.

Monika Koalsa

piątek

10.45-11.15

sala nr 10

12.

Izabela Rojek

piątek

10.45- 11.30

sala nr 10

13.

Renata Rolak

czwartek

11.50-12.35

pokój nauczycieli wychowania fizycznego

14.

Anna Adamczyk

wtorek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

15.

Katarzyna Tkaczyk Tofil

poniedziałek

10.40-11.25

pokój nauczycieli wychowania fizycznego

!6

Anna Pacia

wtorek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

17.

Leonard Starsiak

poniedziałek

10.40-11.25

Pokój n li WFu

18.

Karina Wójcik

wtorek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

19.

Katarzyna Bień

czwartek

11.50-12.35

świetlica

20.

Anna Hamera

piątek

10.45 - 11.20

pokój nauczycielski

21.

Katarzyna Skit

środa

8.50-9.35

pokój nauczycielski

22.

s.Anna Godek

środa

14.35-15.20

sala 14

23.

Ewelin Rygalska

poniedziałek

11.50- 12.25

Gabinet logopedyczny

24.

Renata Kwiatkowska

środa

8.50-9.35

pokój nauczycielski

25.

Marta Łukasik

poniedziałek

8.50-9.35

pokój nauczycielski

26.

Katarzyna Mazan

czwartek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

27.

Mirosława Mansz

wtorek

13:40- 14:25

sala numer17

28.

Mirosław Martyna

piątek

9.45-10.30

pokój nauczycielski

 

 

  Prowadzenie:  zespół redakcyjny