Akcja „Ćwiczyć każdy może”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

 

NASZE PRZEDSZKOLE  PRZYSTAPIŁO DO AKCJI 

Ćwiczyć każdy może
Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej.

Nasze przedszkole podjęło działania w następujących obszarach:

 

Obszar nr 1

     Wychowanie fizyczne – zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

                                                                                                  Czytaj więcej

 *************************************************************************************

        Obszar nr 3

        Edukacja zdrowotna


Czytaj więcej  *************************************************************************************
                 Obszar nr 8
                 Aktywność w gronie rodziny
Czytaj więcej  *************************************************************************************


  Prowadzenie:  zespół redakcyjny